Animerte og filmatiserte arbeidsbeskrivelser

  • Bygge garasje


  • Bygge hus


  • Mure hagemur


  • Bjørn bygger bo – Mure anneks of fritidshus


  • Instruksjonsfilmer


  • Hjelp til støping

  • Hjelp til muring

  • Hjelp til pussing

  • Baderom