Bærekraft

  • På vei mot grønnere betong

    Vi har et naturlig engasjement i bærekraftspørsmål, og det er en selvfølge for oss å satse på miljøet og fremtiden. Siden 2015 har vi vært selvforsynte med grønn elektrisitet, og våre to vindkraftverk, som ligger på Rödstahöjden utenfor Sollefteå, produserer til sammen nesten 20 GWh fornybar energi. Dette er dobbelt så mye som selskapene våre forbruker i dag, noe som gir oss mulighet til å vokse ytterligere samtidig som vi bidrar til et bærekraftig samfunn.

    Se hvordan vindkraftverkene tok form og hva overgangen til fornybar energi innebærer for vår virksomhet og betongproduksjon.