Spikerplate

Feste av bunnplate på sokkelelement.
Artikkel informasjon
Last ned