Ansvar i samfunnet (CSR)

  • Vi jobber i henhold til FNs barnekonvensjon og menneskerettighetskonvensjonen som fokuserer på likestilling og mangfold og som blant annet innebærer rettferdige arbeidsforhold, organisasjonsfrihet og rett til å forhandle kollektivt.

    Finja følger, via informasjon fra Regjeringskontoret, de internasjonale sanksjonene utstedt av FN og EU. Vi følger også retningslinjene i FNs Global Compact og ILOs kjernekonvensjoner.

    Les vår bærekraftsrapport for mer informasjon.

    Finja har i en 10 års periode hatt samarbeid med Hand in Hand. 
    Vi støtter to prosjekter som du kan lese mer om her.

  • Indiske kvinner – Hand in Hand