Puss & Murmørtel KC 50/50

Grovpussing over bakken på underlag av murverk. Muring av ikke-bærende konstruksjoner.

Relaterte produkter