Tørrbetong B30

Tørrbetong B30 25kg
På lager
Tørrbetong B30 1000kg
På lager
Tørrbetong B30 25kg
Tørrbetong B30 1000kg
Tørrbetong B30 er en tørrmørtel basert på sement og natursand 0-4 mm. Tilsetninger gjøres for bedre egenskaper og for å få en smidig mørtel. Tørrmørtel blandes med vann til en bruksklar mørtel.

Tørrbetong B30 brukes til støpearbeid i sjikt mellom 20-100 mm både innendørs og utendørs. Den egner seg til for eksempel støping, muring og reprasjoner, samt støpearbeider som sokler, fundament, i støperør og til enklere støping som hobbystøping med mer. Betong B30 er vanntett. Betongklasse C32/40.

En sekk på 25 kg gir ca. 12,5 liter betongmasse. Tørrbetong B30 kommer i 25 kg och i 1000 kg storsekk.

Trykkfasthet: 45 MPa. For støpt med krav til høy ytelse og som er utsatt for tinesalt og frost anbefales Reparasjonsbetong Anlegg Fin.

Artikkel informasjon

Last ned

Miljødatabaser

Produktet er registrert i følgende miljødatabaser: