Murmørtel

 • Eneboliger, rekkehus, flerboliger - ja, listen over bygninger som kan mures ved hjelp av blokker og murmørtel, er lang. Og du kan velge mellom en rekke mureprosjekter, som du trenger ulike typer murmørtel til. Hvilken mørtel du skal velge, avhenger av hva som skal mures og hvilken type murstein eller murblokk som skal brukes samt av hvilket klimafotavtrykk du ønsker å oppnå.

Produkter

 • Vintertiltak

  Ved fare for frost og temperaturer under 5 °C, må det tas vintertiltak.
  Vær oppmerksom på at tilsetningsstoffer ikke erstatter vanlige vintertiltak.

  Les mer om vintertiltak

 • Murmørtel – vårt sortiment


 • Mureryrket har alltid vært svært respektert, og en god murer velger murmørtel med omhu, noe vi i Finja har tatt høyde for. Vårt brede sortiment av murmørtel gir deg derfor mulighet til å velge et produkt som er tilpasset nettopp ditt prosjekt.

  Til muring av lettklinker, betonghullstein og tegl har vi en rekke ulike mørtelprodukter å velge blant. Vi har også spesielt tilpasset tørrmørtel til muring og etterfuging av kalksandstein, muring og fuging av keramiske skorsteinsrør, stusser og sotluker, samt ildfast tegl i åpne peiser, kaminer, kjeler og kakkelovner. 

  Murmørtel Exakt er et unikt produkt da den er en del av vårt innovative Mursystem Exakt, og dermed den murmørtel som fungerer best sammen med våre øvrige komponenter som blokk, armering og mørtelkasse. Mørtelens lettflytende konsistens gjør den smidig å arbeide med, og påføringen skjer raskt og enkelt med tynne og sterke fuger som resultat.

  Er du ute etter en kombinasjonsmørtel med minimal klimapåvirkning, finnes nå Mur- & Pussmørtel KC 35/65 ECO, et produkt med lagret karbonvask i form av biokull. Ved å kapsle inn karbonatomer hindres disse i å komme i kontakt med oksygen og dermed bli omdannet til karbondioksid, som ellers ville blitt sluppet ut i atmosfæren og bidratt til drivhuseffekten. Bruket er en del av vår omfattende bærekraftsinvestering i biokull og også i vår grønne ECO-linje, som består av byggeprodukter med et generelt positivt klimaavtrykk.

 • Mure med isolerblokk Exakt

 • Dokumenter