Tørrbetong B30

Tørrbetong B30 25kg
På lager
Tørrbetong B30 1000kg
På lager
Tørrbetong B30 25kg
Tørrbetong B30 1000kg
Tørrbetong B30 er basert på sement og natursand. Blandes med vann til en bruksklar mørtel og brukes til støpearbeid i sjikt mellom 20–100 mm. Vanntett. Ved krav til høy ytelse og som er utsatt for salt og frost anbefales Anleggsbetong Fin.
  • Mer produktinformasjon
    Tørrbetong B30 er en tørrmørtel basert på sement og natursand 0-4 mm. Tilsetninger gjøres for bedre egenskaper og for å få en smidig mørtel. Tørrmørtel blandes med vann til en bruksklar mørtel.

    Tørrbetong B30 brukes til støpearbeid i sjikt mellom 20-100 mm både innendørs og utendørs. Den egner seg til for eksempel støping, muring og reprasjoner, samt støpearbeider som sokler, fundament, i støperør og til enklere støping som hobbystøping med mer. Betong B30 er vanntett. Betongklasse C32/40.
    En sekk på 25 kg gir ca. 12,5 liter betongmasse. Tørrbetong B30 kommer i 25 kg och i 1000 kg storsekk.

    Trykkfasthet: 45 MPa. For støpt med krav til høy ytelse og som er utsatt for tinesalt og frost anbefales Reparasjonsbetong Anlegg Fin.

Mer produktinformasjon

Tørrbetong B30 er en tørrmørtel basert på sement og natursand 0-4 mm. Tilsetninger gjøres for bedre egenskaper og for å få en smidig mørtel. Tørrmørtel blandes med vann til en bruksklar mørtel.

Tørrbetong B30 brukes til støpearbeid i sjikt mellom 20-100 mm både innendørs og utendørs. Den egner seg til for eksempel støping, muring og reprasjoner, samt støpearbeider som sokler, fundament, i støperør og til enklere støping som hobbystøping med mer. Betong B30 er vanntett. Betongklasse C32/40.
En sekk på 25 kg gir ca. 12,5 liter betongmasse. Tørrbetong B30 kommer i 25 kg och i 1000 kg storsekk.

Trykkfasthet: 45 MPa. For støpt med krav til høy ytelse og som er utsatt for tinesalt og frost anbefales Reparasjonsbetong Anlegg Fin.

Artikkel informasjon

Last ned

Miljødatabaser

Produktet er registrert i følgende miljødatabaser: