Miljødeklarasjon (EPD)

  • Finjas produkter brukes ofte i bygninger som må være miljøsertifisert i henhold til forskjellige standarder. For at vurderingen i hvert prosjekt skal være så god som mulig, etterstreber vi å optimalisere produktene våre både fra miljø- og kvalitetssynspunkt.

  • En miljødeklarasjon, EPD (Environmental Product Declaration), gjør det mulig å vurdere et produkt fra et livssyklusperspektiv. Gjennom livssyklusanalyser (LCA, Life Cycle Analysis) har vi gjennomgått miljøpåvirkningen av produktene våre, fra utvinning av råstoffet til resirkulering.

    Alle miljødeklarasjoner kan lastes ned fra respektive produktside. De kan også finnes samlet i vår dokumentsøkefunksjon. Se og last ned våre EPD-er.

  • epd_webb.jpg

  • Mer information


  • EPD-ene er kvalitetssjekket og godkjent av en uavhengig verifisering, noe som sikrer at dataene er beregnet på en standardisert måte. EPD-systemet er internasjonalt og brukes av organisasjoner som ønsker transparent å rapportere om klimapåvirkningen av et produkt eller en tjeneste fra et livssyklusperspektiv.

    Les mer om sertifiseringen på EPD Norges nettsted.