Kampanje – 10% på EPS-betong! Isolerende lettvektsoppfylling. Les mer

Miljødeklarasjon (EPD)

  • Finjas produkter brukes ofte i bygninger som må være miljøsertifisert i henhold til forskjellige standarder. For at vurderingen i hvert prosjekt skal være så god som mulig, etterstreber vi å optimalisere produktene våre både fra miljø- og kvalitetssynspunkt.

    En miljømessig produktdeklarasjon (EPD) gjør det mulig å gjennomgå et produkt fra et livssyklusperspektiv. Gjennom livsløpsanalyse (LCA, Life Cycle assessment) har vi undersøkt miljøpåvirkningen til våre produkter, fra råstoffutvinning til avfallshåndtering.

    Alle miljødeklarasjoner kan lastes ned fra den respektive produktsiden.

  • Mer information


  • EPD-ene er kvalitetssjekket og godkjent av en uavhengig verifisering, noe som sikrer at dataene er beregnet på en standardisert måte. EPD-systemet er internasjonalt og brukes av organisasjoner som ønsker transparent å rapportere om klimapåvirkningen av et produkt eller en tjeneste fra et livssyklusperspektiv.

    Les mer om sertifiseringen på EPD Norges nettsted.