Fiberpuss

Finja Fiberpuss er en fiberarmert og pumpbar pussmørtel som brukes i kombinasjon med glassfibernett og startlist til pussing av Finjas lettklinkerblokker og andre utvendige konstruksjoner over bakkenivå, der det ønskes en holdbar og slagregnstett fasade tilpasset skandinaviskklimat.

Fiberpuss er en to sjikts fiberarmert pussmørtel som sprøytes på med egnet pussesprøyte eller strykes på for hånd til total pusstykkelse 8-12mm. Finja Fiberpuss kan brukes på underlag av lettklinker, Aquapanel Outdoor, EPSisolasjon, samt de fleste underlag både innvendig og utvendig.

Fiberpuss leveres i 25 kg sekk og kan bestilles i 1000 kg storsekk.

Til pussing i under terreng og mot grunnmursplate anbefales Finja Grå Slemming. Pussing av utsatte konstruksjoner som sokler og kalde murer av lettklinker, betong og tegl anbefales Sementmørtel A.

Ta kontakt med Finja Kundeservice for sokkelløsninger. Vi leverer byggevare hjem til deg.

Artikkel informasjon

Last ned

Miljødatabaser

Produktet er registrert i følgende miljødatabaser:

ItemSalesItems