Hva er betong?

 • Betong som materiale


 • Betong består av tilslag (stein, grus, sand), sement og vann. Normalt brukes ca. 80 % tilslag i blandingen og det resterende utgjør sement (som består av kalkstein og leire) og vann.

  Betong er en viktig byggesten i vår historie. Materialet har blitt brukt som byggemateriale siden midten av forrige årtusen. Det er funnet i mange antikke bygninger og arkitekturer. Betong har lang levetid hvilket har gjort at materialet også i dag er et viktig byggemateriale. Betong brukes i alt fra flerfamiliehus, villaer, skoler og offentlige bygninger til broer, tunneler og forretningsbygg.

  Betong er et populært valg takket være materialets lave miljøpåvirkning i løpet av sitt lange livsløp, i tillegg til at materialet har mulighet til å gjenbrukes i nybygg. Det faktum at betong er et uorganisk naturlig materiale, som verken kan brenne eller mugne bidrar i høy grad til dens popularitet.

 • Betongstøping av en grunnmur

 • Betong og miljøpåvirkning


 • Materialet har mange fordeler og står i mot både varme, kulde og fukt. Betong krever minimalt med vedlikehold og lever lenge, hvilket minsker utslipp på grunn av lite behov for renoveringer. Sementen i betongen binder dessuten CO2 i løpet av hele sin livstid, hvilket bidrar til lav miljøpåvirkning over tid ut i fra et livstidsperpektiv. Betong er også et byggemateriale som kan gjenvinnes ved riving eller ombygging. Les mer om fordelene med murt og pusset bygg.

  Finja arbeider kontinuerlig med å optimalisere ulike typer og mengde av bindemiddel i sine produkter, for på denne måten å kunne minske utlippene av CO2. Akkurat nå pågår dessuten et etterlengtet skifte av tilslag i betong, og vi som første produsent i Norden erstatter nå naturgrus med knust fjell i våre volummessig største tørrbruksprodukter. Slik bidrar vi til å beskytte de begrensede avleiringene av grus i form av grustak, hvilket har en svært viktig funksjon for både grunnvann og overflatevann.

  Våre fabrikker ligger nære de store markedene i Sverige, og gjennom å produsere lokalt kan vi blant annet minske miljøpåvirkningen fra transport. Forskning og utvikling beveger seg hele tiden fremover og gjør at andelen sement i dagens betong kan reduseres. Les mer om vårt miljøarbeid her.

 • Mer information