​Bjørn bygger bo – Støpe støttemur

  • Håndverkeren Björn Christiernsson vender tilbake i serien Bjørn bygger bo for å støpe en støttemur der målet er å skape en vakker og tydelig avslutning på familiens oppkjørsel. En støttemur er en konstruksjon som skal tåle høyt marktrykk, der en side er synlig og for eksempel avslutter i en skråning, eller som i Björns tilfelle den ene siden av en oppkjørsel. I filmen går Björn igjennom hvordan han bygger forskalingen, armerer og til slutt støper. Som vanlig gir han tips og råd for deg som vil skape noe vakkert og bestandig i betong.

    Siden Björns mur bygges som avslutning på en oppkjørsel, vil støttemuren komme i kontakt med veisaltet bilen drar med seg fra vinterveiene. Finjas Anleggsbetong Grov tåler veisalt og ble derfor det selvsagte valget for Björns støttemur.

    Produkter: Anleggsbetong Grov (erstatter Reparasjonsbetong Anlegg Grov)

    Bilder fra filmen

  • Se alle filmer i serien Bjørn bygger bo