Murstein

  • Uansett om du skal designe og bygge drømmemuren fra bunnen av eller kanskje skal forsterke en eksisterende mur, har vi murstein av høy kvalitet som hjelper deg i byggeprosjektet.

  • Tips om murstein og hvilke verktøy som trengs


  • Sørg for å ha alle redskapene du trenger når du skal begynne med murbyggingen. Det er frustrerende å oppdage halvveis i prosjektet at du mangler noe – forberedelser og planlegging bør ikke undervurderes. Når det gjelder holdbare konstruksjoner som murer, kan det være spesielt vanskelig å gjøre justeringer i etterkant. Du vil trenge verktøy som for eksempel vater, tommestokk og lodd for å få et godt resultat på muren.

    Glem ikke fiberduken bak. For høyere murer eller når du har store masser bak, bør du bruke geonett til å holde muren på plass.

  • villablock gra.jpg

  • Dokument