Pussmørtel

  • En pusset fasade kan være det vakreste som finnes. I Finja har vi over 60 års erfaring med murt og pusset bygging og med å utvikle pussmørtel som gir holdbare resultater. Gamle hus kan bli som nye, samtidig som de beholder sine unike preg med nyproduserte lister og utsmykkinger. Moderne hus kan få nøyaktig den stilen du ønsker.

  • Pusse opp fasade eller andre underlag


  • Hos oss finner du et stort utvalg av pussmørtel til pussing på så vel ubrukte underlag som til fasader med gjenværende puss på forskjellige typer underlag.

    Mange ganger trenger man et pålitelig underlag for å kunne fortsette pussearbeidet. Man kan da bruke en grunningsmørtel som det første pussjiktet, noe som gir en rekke fordeler for det videre arbeidet. Blant annet et bedre vedheft for grovpussmørtelen samt en jevnt sugende overflate, noe som reduserer risikoen for synlige murfuger og som forbedrer kvaliteten på det endelige pussjiktet. På sugende underlag blir dessuten både holdfastheten og kvaliteten på pussmørtelen bedre.

    En grunnregel ved all pussing med pussmørtel er at det sterkeste sjiktet havner innerst og det svakeste ytterst. På denne måten oppnår man best kompatibilitet mellom sjiktene, noe som selvsagt påvirker sluttresultatet.

  • Pusse en vegg

  • Dokumenter