Kampanje! 15% rabatt på murblokk, murmørtel og mørtelkasse. Se våre kampanjer!

SINTEF Teknisk godkjenning (TG)

  • For å sikre at Finjas kunder føler seg trygge i sitt valg av byggemateriale, har Finja Betong i flere år arbeidet sammen med det norske forskningsinstituttet SINTEF for å få mur- og isolerblokk teknisk godkjente i henhold til SINTEFs retningslinjer.

    SINTEFs tekniske godkjenning er en dokumentasjon som bekrefter at produktet har de egenskapene som kreves i henhold til de grunnleggende kravene i Byggtekniske forskrifter (TEK). For at et produkt skal bli teknisk godkjent (TG) av SINTEF, stilles det krav til blant annet dokumentasjon og tester.

  • Mer informasjon


  • SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutter, og godkjenningsdokumentet SINTEF (TG) retter seg mot det norske markedet og omfatter alle typer byggevarer og byggekonsepter. Et godkjenningsdokument inneholder dokumentasjon av alle relevante egenskaper ved et produkt, og installasjonsanvisninger, brukervilkår og miljøegenskaper. 

    Les mer om sertifieringen på SINTEFs nettsted.