Mursystem Exakt fortsetter å forbløffe

 • På en byggeplass i Sør-Sverige, mellom Lund og Malmö, jobbes det intensivt. 20 personer er i full gang med å bygge to leilighetshus med fire etasjer hver. Et ganske vanlig syn i Sverige og ikke noe direkte bemerkelsesverdig. De som ser nærmere etter kan imidlertid se at noe skiller seg fra den generelle konstruksjonen. De to huskroppene er murt med Finja presise Mursystem Exakt.

 • Komplementære deler 


 • Mursystem Exakt består av flere komponenter, hvorav rammen består av en høyisolerende lettklinkerblokk. Isolerblokk Exakt 350 ble valgt til dette prosjektet, som betyr en isolerende kjerne av EPS/celleplast på hele 160 mm. Det er også brukt glassfiberarmering på ruller, overligger, matchende mørtelkasse og to typer mørtel. At blokken har en lav U-verdi er spesielt hensiktsmessig med tanke på det stadig aktuelle energiproblemet. Faktum er imidlertid at Finja i lang tid har jobbet med energieffektive løsninger for bærekraftig bygg.

 • Glatt hele året 


 • Murerne på Thage, konsernet som har totalentreprisen på Parkallén, har jobbet uansett vær, også under den sørsvenske vinteren når temperaturen ofte faller under null. Murmørtel Exakt endres da raskt og enkelt til Murmørtel Exakt Vinter, som tillater muring ned til minus ti grader. I sistnevnte mørtelen tilsettes frysepunktsdempende midler allerede i fabrikken, noe som letter håndteringen da det ikke må gjøres på stedet.

  En annen faktor som gjør Finja produkter godt egnet til det tøffe miljøet som en byggeplass ofte representerer, er at Murmørtel Exakt leveres i plastsekker. Pakkene kan dermed oppbevares utendørs uten tildekning, i dette tilfellet fire etasjer opp, og uansett vær. Plastsekkerne er også 100 prosent resirkulerbare, i motsetning til tradisjonelle papirposer.

 • Isolerblokk Exakt i vinterlandskap
  Med produkter fra Finja er det mulig å jobbe hele året.

 • Tørrmørtelsekk i vinterlandskapSelv våre tørrbruksposer tåler kulde, fuktighet og tøft klima.

 • Små og store 


 • Finja Mursystem Exakt er et allsidig system som er perfekt for villaer men også for offentlige bygg som førskoler. Å bruke systemet til større bygg med mer enn to etasjer har ikke tidligere vært sett i større skala, men fungerer selvsagt utmerket.

  – Vi fikk bestilling på et pusset hus og da passet det fint å bygge med Exakt-systemet. Våre designere sammen med ekspertise fra Finja har regnet med dette for å finne den rette løsningen. Denne gangen landet den på Exakt 350 for å passe best til tegningene, sier en representant fra Thage.

 • Murede Isolerblokk Exakt
  Den tykke, isolerende celleplastkjernen til Exakt-blokkene gir lave u-verdier, spesielt egnet med tanke på energiproblematikken.

 • Den siste fasen 


 • For å gi Parkallén en holdbar fasade med et estetiskt tiltalende utseende blir den først pusset og deretter malt i to forskjellige farger, rødt og hvitt.

  Fasaden pusses på en tradisjonell måte og når Finja igjen besøker arbeidsplassen, er murerne i full gang med arbeidet. For å øke vedheftsevnen samt unngå synlige murfuger er veggene først grunnet med Finja Grunningsmørtel A. For å redusere risikoen for sprekkdannelse, er de også nettet før pussingen startet og dør- og vindusåpninger er gitt et ekstra lag pussnett.

 • Nøye valg av puss 


 • Hvilken type puss som skal brukes avhenger dels av underlaget, dels av hvilken type utseende som etterspørres. I dette tilfellet brukes Finja Pussmørtel C, som her påføres med sprøyte. For å få et jevnt lag jobber murene i par, der en sprayer og en går etter med en såkalt långskånska og sørger for at det blir et jevntykt lag. Når det gjelder selve mørtelen, kommer den i store sekker på 1000 kg og leveres direkte til byggeplassen fra Finjas fabrikk.

  Etter at pusslaget er jevnet ut, blir det igjen for å herde. Det må bli tilstrekkelig hardt for å oppnå ønsket utseende, samtidig som det må være mulig å rive av pusslaget med en spikerivbrett, noe som gir en rustikk overflate. Hva som er riktig hardhet for rivning er noe de erfarne murene må føle seg frem til, blant annet basert på vær og temperatur.

 • Putssprutning
  Pussmørtelen sprøytes på veggen og jevnes deretter ut med en såkalt långskånska.

 • Putsexempel
  Utenfor arbeidsboden på Parkallén finnes det eksempler på hvordan fasaden vil se ut når den er ferdig.

 • Fakta


  • 56 leiligheter, 2–4 rom og kjøkken
  • BTA: 4960 kvm
  • Byggestart: desember 2021
  • Innflytting: november–desember 2023
 • Produkter