Finja Betong støtter Bris

 • Vi tror på en verden der alle blir behandlet rettferdig, med verdighet og med respekt. Derfor støtter vi Bris, som støtter barn og styrker deres rettigheter i samfunnet.

  Bris er en svensk barnerettighetsorganisasjon som står opp for barns rettigheter ved å støtte barn ut fra barnets behov, mobilisere samfunnet og påvirke beslutningstakere ved å gjøre barnas stemmer hørt. Vi er glade for at vi kan støtte Bris viktige arbeid slik at de igjen kan støtte barn og unge.

  Støtt Bris her

 • Om Bris arbeid


 • Støtteaktiviteter

  Bris støtter barn og unge på flere måter. Dels via deres støttelinje hvor barna kan ringe, sende sms, chatte eller maile med en rådgiver – hele døgnet. Men også via gruppestøtte og mulighet til å møte en rådgiver på et av deres mottak. For voksne som har spørsmål om barn finnes Bri sin voksentelefon.

 • Påvirkning

  Bris driver strategisk opinions- og påvirkningsarbeid med fokus på beslutningstakere og myndigheter, og arbeider også for å nå ut til publikum slik at hele samfunnet har bedre kunnskap om barnets rettigheter og kan bidra til at de blir ivaretatt. 

 • 440px_stjarna.jpg

 • Nettverk

  Bris nettverk muliggjør møter, dialog og samarbeid mellom mennesker som jobber for og med barn. Nettverket er en kilde til inspirasjon, påfyll av kunnskap og erfaringsutveksling om spørsmål knyttet til barns rettigheter.

 • Styrker barns rettigheter

  I tillegg til dette jobber Bris også med andre prosjekter som har som mål å styrke barns rettigheter. De er en del av internasjonale nettverk for å forbedre situasjonen for barn over hele verden og holder opplæring for sosiale tjenester, skoler og andre organisasjoner.

  Les mer på Bris hjemmeside