Symbolguiden

  • Finjas produkter brukes ofte til prosjekter som stiller krav ut fra både kvalitets- og miljøsynspunkt. Våre produkter er derfor ofte merket med forskjellige symboler og er sertifisert i henhold til forskjellige standarder. Her finner du forklaringer til symbolene og markeringene som finnes på våre produkter.

  • Tekniske symboler


  • På visse av Finjas produkter, spesielt på våre sekker, finner du de tekniske symbolene. Symbolene forklarer for eksempel om produktet tåler å utsettes for frost, eller kan brukes hvis man skal legge gulvvarme.

  • Symboler som finnes på alle sekker


  • Symboler som viser spesifikke egenskaper


  • Miljøsymboler


  • Miljøsertifiseringer og miljødatabaser


  • Finjas produkter brukes ofte til bygg som skal miljøsertifiseres i henhold til forskjellige standarder. For at vurderingen i hvert prosjekt skal bli så bra som mulig, streber vi etter å optimere produktene våre fra både et miljø- og kvalitetssynspunkt.

    På hver produktside finnes informasjon om hvilke miljødatabaser som produktene er registrert i. Her kan du lese mer om de forskjellige sertifikatene og vurderingene som brukes.