Murt hagemur


  • Björn Christiernsson inviterer nok en gang til å følge ett av hans mange byggeprosjekter. Denne gangen mures en støttemur med det formål å skape en naturlig forbindelse, i form av en grønn rabatt, mellom villa og småhus. Både muring, støping og pussing av muren er inkludert i filmen, og når det gjelder planting og vedlikeholdsråd, har han fått hjelp av hageeksperten Bosse Rappne.

    Vil du bygge din egen hagemur?


  • Se alle filmer i serien Bjørn bygger bo