Allround Flislim

Hvitsementbasert og støvredusert lim med stor fleksibilitet. Produktet brukes på gulv og vegg innen- og utendørs ved montering av keramiske overflatematerialer. Det egner seg også til keramikk som kan være følsom for fargegjennomslag.