Mursystem Exakt

  • Mursystem Exakt gir en muropplevelse utover det vanlige og sparer både tid og energi. Systemet består av fem smarte komponenter som til sammen skaper holdbare, velisolerte og presise murvegger. Muringen med de eksakte blokkene, glassfiberarmering som enket rulles ut og mørtelen som smidig påføres med mørtelkassen gir en tidseffektivt og lettere muring. Sammen med Exakt-elementet, som med sin indre EPS-del som effektivt bryter kundebroen, gir hele konstruksjonen en veldig god u-verdi.

    Isolasjonsblokkene kommer i bredder på 250, 290, 350 og 400 mm, og selvfølgelig er det ringmurselement, murkasse, armering og overdekninsbjelker tilpasset hver blokkbredde*.

  • Filmer


Produkter

  • Dokument