Finja støtter byprosjekt i India

 • Vi støtter et byprosjekt i India sammen med Hand in Hand, som på bærekraftig vis arbeider for å bekjempe fattigdom i verden. Den største delen av Hand i Hands virksomhet bygger på kvinnelig entreprenørskap, noe som ligger vårt hjerte nær. 

 • Byprosjektet i Kadadhe


 • I 2019 startet Hand in Hand en julekampanje med mulighet til å gå inn som giver til ulike landsbyprosjekter i India. Prosjektet innebærer en målrettet satsing på støtte til selvstendig næringsdrivende kvinner, økonomisk myndiggjøring og bærekraftig utvikling i en hel landsby. I dette prosjektet har Finja valgt å støtte landsbyen Kadadhe i India.

  Gjennom jevnlige rapporter kan vi følge utviklingen. I løpet av de første 18 månedene har 1796 kvinner fått opplæring, 66 nye virksomheter har blitt startet eller utviklet og 86 nye jobber har blitt opprettet i Kadadhe. En utvikling som vi er glade for å ha bidratt til!

 • Situasjonen til innbyggerne i Kadadhe


 • Fire indiske jenter – Byprosjekt

 • Kadadhe er en landsby i Maharashtra-området i det vestlige India. Folk som bor på den indiske landsbygda lever ofte i fattigdom. Levemidlene er få, barn blir ofte tvunget til å jobbe for å bidra til familiens forsørgelse og mister dermed skolegangen. Mange mennesker lider av dårlig helse og vet ikke hvilke rettigheter de har. Ved å støtte landsbyprosjektet forbedres levekårene til landsbyens innbyggere.

  Målet er å gi innbyggerne den kunnskapen og kapasiteten de trenger for å kunne forbedre levekårene i bygdene selv. Hand in Hand hjelper dem til å utnytte sin egen evne og potensialet i landsbyene. Dette gjør at de kan løfte seg selv og sine familier ut av fattigdom.

 • Slik fungerer Hand in Hand i Kadadhe


  Hand in Hands entreprenørmodell koordinerer innsatsen via fem viktige områder:

 • Utdannelse og entreprenørskap

  Selvhjelpsgrupper opprettes i byen og der får kvinnene utdannelse i bedriftsledelse, entreprenørskap, finansiering, sparing og markedsføring. De trenes i hvordan man starter og driver en bedrift.

  Yrkestrening

  En del trenger også yrkestrening og grunnleggende utdannelse i å lese, skrive og regne. Deretter får kvinnene økt kunnskap om handel, markedsføring og bedriftsutvikling for å kunne ekspandere og utvikle sine selskap.

 • Indiske kvinner mottar utdanning

 • Finansering

  Allerede fra starten begynner medlemmene i selvhjelpsgruppene regelmessig å spare små summer, både individuelt og sammen, for å kunne investere. Kreves det et mindre lån ordnes det et mikrolån fra Hand in Hands mikrokredittfond. Tilbakebetalingsgraden er nær 100 %.

  Ekspansjon

  Når bedriften er i gang støtter bedriftscoacher entreprenørene i spørsmål som distribusjon, kvalitet, forpakning og ekspansjon. De kan dessuten få støtte til å ekspandere til nye markeder utenfor sitt lokale område.

  Bidrag i samfunnet

  I tillegg til dette inngår kompletterende tiltak etter de lokalene behovene, for eksempel ekstra undervisning og støtte til barnas skolegang, helsekontroller og informasjon innen næringslære, personlige hygiene og barnepass, samt økt kunnskap for miljø og bærekraft der målet er så skape bærekraftige og grønne virksomheter. 

  Usha – Syerske og drosjesjåfør

 • Finjas samarbeid med Hand in Hand


  Finja har i en 10 års periode hatt samarbeid med Hand in Hand. Hand in Hand jobber for å utrydde fattigdom gjennom å utdanne kvinner slik at de kan starte egen bedrift, skape nye jobber eller videreutvikle allerede eksisterende virksomheter. Ved å være giver til Hand in Hand ønsker vi i Finja å bidra til et bærekraftig miljø og en bærekraftig samfunnsutvikling.

 • Finjas samarbete med Hand in Hand


  Finja har i över 10-års tid haft ett samarbete med Hand in Hand. De jobbar för att utrota fattigdom genom att utbilda kvinnor så att de kan starta företag, skapa nya jobb eller vidareutveckla redan befintliga verksamheter. Genom att vara givare till Hand in Hand önskar vi på Finja bidra till en hållbar miljö och en hållbar samhällsutveckling.

 • Globale bærekraftsmål


  Hand in Hands virksomhet fokuserer spesielt på åtte av de globale bærekraftsmålene:

 • Globalt bærekraftsmål – Utrydde fattigdom

 • Globalt bærekraftsmål – Utrydde sult

 • Globalt bærekraftsmål – God helse

 • Globalt bærekraftsmål – God utdanning

 • Globalt bærekraftsmål – Likestilling mellom kjönnene

 • Globalt bærekraftsmål – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Globalt bærekraftsmål – Mindre ulikhet

 • Globalt bærekraftsmål – Samarbeid for å nå målene