Finja støtter birøktprosjekter i Kenya

 • Vi støtter Hand in Hands-prosjektet BEE – for honey and money – for å hjelpe sårbare småbrukere til å forsørge seg selv på en måte som også fremmer fremtidige generasjoner. Prosjektet er nok en investering fra oss i Finja for å bidra til kvinnelig entreprenørskap og for å beskytte miljø og bærekraft, noe som ligger vårt hjerte nær. 

 • BEE – for honey and money


 • I Kenya er honning et ettertraktet produkt og ved å utdanne kvinner til birøktere skapes det gode forutsetninger for en stabil forsyning samtidig som det gagner det biologiske mangfoldet. Prosjektet kombinerer Hand in Hands bevist entreprenørskapstrening med opplæring i moderne birøkt og honningproduksjon.

  Prosjektet er nystartet i 2022 og skal pågå i tre år. Vi i Finja ser frem til å ta del i utviklingen i løpet av året og er glade for muligheten til å bidra til dette viktige formålet.

 • Situasjonen for Kenyas småbønder


 • Indisk mann og birøkter

 • Hele 80 prosent av Kenyas befolkning er småbønder og avhengig av egen produksjon både for mat til dagen og inntekt. Overskuddet deres forsyner på sin side millioner av andre husholdninger med mat. 2020 var et spesielt vanskelig år da tørre perioder falt sammen med Covid-19-pandemien og en intens gresshoppeinvasjon, som snudde en positiv vekst til en økonomisk nedgang, der landbrukssektoren var spesielt sårbar. I løpet av året steg arbeidsledigheten i Kenya fra 5 til 23 prosent og antallet fattige økte fra 33 til 37 prosent av befolkningen.

  Tilstanden til økosystemene har forverret seg og virkningene av klimaendringer er svært betydelige i Kenya, som truer ikke bare biologisk mangfold, men også menneskelig livsgrunnlag. Landbruket må nå omstilles og tilpasses for å være en stabil og bærekraftig inntektskilde på lang sikt. Ved å diversifisere gårdene og drive med birøkt skaper disse bøndene flere inntektskilder, de har et mer variert kosthold og de bidrar til å bevare eller øke områdets biologiske mangfold.

 • Hvorfor honning?


 • Mer enn to tredjedeler av den globale matproduksjonen er på en eller annen måte avhengig av pollinatorer. Men bestanden av insekter, inkludert bier, synker dramatisk – og truslene fra menneskelig påvirkning ser ut til å være mer alvorlig enn forskerne hittil har trodd.

  En effektiv metode for å fremme biologisk mangfold er birøkt. Den konkurrerer ikke om naturens ressurser i samme grad som annen dyrking – i stedet bidrar næringen med pollinering og oppmuntrer til økt mangfold i avlingene, noe som skaper større avlinger og økt motstandskraft mot klimaendringer.

 • Birøkter

 • I Kenya er honning også et ettertraktet produkt og etterspørselen overgår langt tilbudet. Dette skaper også gode forutsetninger for økonomisk bærekraft og stabil forsyning for birøkterne.

  Kvinner skraper honning

 • Finjas samarbeid med Hand in Hand


  Finja har i en 10 års periode hatt samarbeid med Hand in Hand. Hand in Hand jobber for å utrydde fattigdom gjennom å utdanne kvinner slik at de kan starte egen bedrift, skape nye jobber eller videreutvikle allerede eksisterende virksomheter. Ved å være giver til Hand in Hand ønsker vi i Finja å bidra til et bærekraftig miljø og en bærekraftig samfunnsutvikling.

 • Globale bærekraftsmål


  Prosjektet i Kenya fokuserer på fem av de globale bærekraftsmålene:

 • Globalt bærekraftsmål – Utrydde fattigdom

 • Globalt bærekraftsmål – Utrydde sult

 • Globalt bærekraftsmål – Likestilling mellom kjønnene

 • Globalt bærekraftsmål – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Globalt bærekraftsmål – Liv på land