Støpt vindusbenk

  • Det har blitt laget enda en film i serien Bjørn bygger bo. Denne gangen får vi følge Björn Christiernsson når han legger siste touch på småhuset ved å støpe personlige vindusbenker i betong. Alt fra form og armering til valg av betongprodukt og etterbehandling er inkludert og skjer på en pedagogisk, men samtidig enkel måte. Björn presenterer også tre forskjellige Finja-produkter og viser hvordan valget av betong påvirker sluttresultatet.


  • Se alle filmer i serien Bjørn bygger bo