Finja Betong


  • Åpning


  • Ny fabrikk for EPS-Betong

  • Åpning av Finja Betongs fabrikk i Strängnäs


  • Mässor


  • Stora Villamässan i Malmö