Finja støtter Hand in Hand

 • Finja har i en 10 års periode hatt samarbeid med Hand in Hand. Hand in Hand jobber for å utrydde fattigdom gjennom å utdanne kvinner slik at de kan starte egen bedrift, skape nye jobber eller videreutvikle allerede eksisterende virksomheter. De som har behov for det kan få et mikrolån for å komme igang med sin virksomhet. Når lånet siden tilbakebetales reinvesteres pengene i nye mikrolån til flere kvinner. Det som fra begynnelsen var en liten sum vokser på denne måten hele tiden og kan gi flere og flere kvinner mulighet til å ta seg selv og familien ut av fattigdom gjenom eget entreprenørskap.

  I kjølvannet av pandemien øker etterspørselen etter levebrødsmuligheter og arbeidsplasser nå dramatisk, noe som betyr at Hand in Hands innsats forventes å vokse ytterligere. Ved å være giver til Hand in Hand ønsker vi i Finja å bidra til et bærekraftig miljø og en bærekraftig samfunnsutvikling.

 • Still Square1 ENG.jpg

 • Årets julegave 2022

  Vår julegave bidrar til at Hand in Hands kvinnelige gründere får muligheten til å starte og drive bærekraftige og lønnsomme gårder under temaet ”Let it grow”. På denne måten kan kvinnene både brødfø familien og få en egen inntekt. En gave med voksende kraft!

  Les mer om julegaven og hjelp til å støtte Hand in Hand


  Vi støtter også to andre prosjekter som du kan lese mer om her:

 • Slik fungerer Hand in Hand i Kadadhe


  Hand in Hands entreprenørmodell koordinerer innsatsen via fem viktige områder:

 • Indiske kvinner

 • Utdannelse og entreprenørskap

  Selvhjelpsgrupper opprettes i byen og der får kvinnene utdannelse i bedriftsledelse, entreprenørskap, finansiering, sparing og markedsføring. De trenes i hvordan man starter og driver en bedrift.

  Yrkestrening

  En del trenger også yrkestrening og grunnleggende utdannelse i å lese, skrive og regne. Deretter får kvinnene økt kunnskap om handel, markedsføring og bedriftsutvikling for å kunne ekspandere og utvikle sine selskap.

 • Finansering

  Allerede fra starten begynner medlemmene i selvhjelpsgruppene regelmessig å spare små summer, både individuelt og sammen, for å kunne investere. Kreves det et mindre lån ordnes det et mikrolån fra Hand in Hands mikrokredittfond. Tilbakebetalingsgraden er nær 100 %.

  Ekspansjon

  Når bedriften er i gang støtter bedriftscoacher entreprenørene i spørsmål som distribusjon, kvalitet, forpakning og ekspansjon. De kan dessuten få støtte til å ekspandere til nye markeder utenfor sitt lokale område.

  Bidrag i samfunnet

  I tillegg til dette inngår kompletterende tiltak etter de lokalene behovene, for eksempel ekstra undervisning og støtte til barnas skolegang, helsekontroller og informasjon innen næringslære, personlige hygiene og barnepass, samt økt kunnskap for miljø og bærekraft der målet er så skape bærekraftige og grønne virksomheter. 

  Wangu Primary School – Lærere og elever

 • Om Hand in Hand


  Hand in Hand ble etablert i 1989 av lærerparet Olle og Gunnel Blomqvist. Organisasjonen jobber hovedsakelig i India, Kenya, Zimbabwe og Afghanistan. Målsettingen er å forbedre muligheten til å forsørge seg selv for 10 millioner mennesker i verden, samt gjøre det mulig for flere marginaliserte å komme seg ut av fattigdom ved hjelp av selvhjelp. De har 18 ansatte i Stockholm og organisasjonene har drøyt 3000 lokalt ansatte i ovenstående land. Pengene sendes direkte dit de skal, uten noen mellomledd.

  • Hittil har prosjektet bidratt til å skape eller forsterke 4,6 millioner jobb i India, Afghanistan, Zimbabwe og Kenya.
  • Det har også skapt og videreutviklet 4,6 millioner bedrifter, hvorav drøyt 3 millioner er i India.
  • 3,1 millioner personer har så langt fått opplæring og trening i entreprenørskap.
  • Prosjektet har 260 014 selvhjelpsgrupper.
  • Gjennomsnittsinntekten for de indiske deltagerne i programmet har økt med ca. 300 – 400 kr i måneden.

  Les mer og støtt entreprenørene på www.handinhandsweden.se.

   Les mer om Gull-Britt Jonassons engasjement i Hand in Hand fra reportasje i Dagens Industri.

 • Globale bærekraftsmål


  Hand in Hands virksomhet fokuserer spesielt på åtte av de globale bærekraftsmålene:

 • Globalt bærekraftsmål – Utrydde fattigdom

 • Globalt bærekraftsmål – Utrydde sult

 • Globalt bærekraftsmål – God helse

 • Globalt bærekraftsmål – God utdanning

 • Globalt bærekraftsmål – Likestilling mellom kjönnene

 • Globalt bærekraftsmål – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Globalt bærekraftsmål – Mindre ulikhet

 • Globalt bærekraftsmål – Samarbeid for å nå målene