Sertifiseringer og vurderinger

  • Finja Betong er sertifisert i henhold til ISO 14001: 2015, som er en standard for miljøledelsessystemer i et selskap. I tillegg brukes Finjas produkter ofte til bygninger som skal sertifiseres i samsvar med Miljöbyggnad, LEED og BREEAM. Hvert produkt har, hvis aktuelt, et sikkerhetsdatablad og en byggevaredeklarasjon. De fleste er registrert i BASTA, SundaHus og Byggvarubedömningen.

    På hver produktside finnes informasjon om hvilke miljødatabaser og sertifiseringer som produktene er registrert i. Nedenfor presenteres forklaringer til databaser og sertifiseringer.