Murt & pusset - bygg bærekraftig for fremtiden

  • Fordelene med å mure og pusse boligen er mange. Et murhus står i generasjoner, krever minimalt med vedlikehold og er både brannsikkert og fuktsikkert. Dertil også energigjerrig og klimasmart i løpet av hele sin lange levetid. Det gunstige økonomiske perspektivet og fremfor alt bygningens levetid er også noen av de store fordelene med et murhus.

  • Det er mulig å gjøre det selv

    Å mure et hus er som å bygge med store klosser. Arbeidet går raskt, blokkene har lav vekt, og materialet er svært fleksibelt. I våre animerte arbeidsinstrukser viser vi hvordan du går frem for å mure og pusse sitt eget drømmehus, alt fra å støpe grunnmuren til å pusse veggene. Med en gjennomtenkt planløsning, gode forberedelser og et materiale du kan stole på, blir byggeprosjektet både morsommere, sikrere og lettere.

    Til prosjektsiden Bygge et hus