Tørrbetong B20

Finja Tørrbetong B20 er en tørrmørtel basert på sement og natursand. Finja Tørrbetong B20 blandes med vann til en bruksklar mørtel.

Artikkel informasjon

Relaterte produkter