Tørrbetong B20

Kjøp betong B20 til en fast lav pris å få den levert direkte hjem innen 0-7 dager.

Finja Tørrbetong B20 er en tørrmørtel basert på sement og natursand, samt tilsetninger for å få en smidig mørtel.

Tørrbetong B20 blandes med vann til en bruksklar mørtel. Den brukes til de fleste mindre støpearbeider innendørs, utendørs, f.eks. til støping av gulv med jordfuktig mørtel, muring av naturstein, støp i U-blokker og såleblokk.

Tørrbetong B20 kommer i sekk på 25 kg og i strorsekk på 1000 kg.

Tørrbetong B30 egner seg bedre når det kreves høyere fasthet og større støpetykkelser enn tørrbetong B20. Les mer om Tørrbetong B30.

Artikkel informasjon