Tørrbetong B20

Tørrbetong B20 brukes til de fleste mindre støpearbeider innendørs, utendørs, muring av naturstein, støp i U-blokker og såleblokk.

Artikkel informasjon