L-element S200

L-Element 300, S200, Hjørne
På lager
L-Element 300 S200
På lager
L-Element 400 S200 Hjørne
På lager
L-Element 400 S200
På lager
L-Element 500 S200 Hjørne
På lager
L-Element 500 S200
På lager
L-Element 600 S200 Hjørne
På lager
L-Element 600 S200
På lager
L-Element 300, S200, Hjørne
L-Element 300 S200
L-Element 400 S200 Hjørne
L-Element 400 S200
L-Element 500 S200 Hjørne
L-Element 500 S200
L-Element 600 S200 Hjørne
L-Element 600 S200
Bygg ringmur med Finja L-element. Dette ringmurselement gir en god og effektiv byggemetode. L-element brukes til grunnmursplate der det er behov for rask byggeprosses. Ringmur og plate støpes samtidig. Hjørneelementer og festedetaljer til å forenkle monteringen inngår i systemet.

L-element med børstet fiberbetong brukes til nyproduksjon av ringmur og brukes til f.eks. tilbygg, hytter, kontor- og industribygninger. L-elementene monteres enkelt på en plant og komprimert flate. Man unngår arbeid med forskaling og avstiving. EPS-kvalitet og dimensjonering av grunnmursplate beregnes ut fra aktuelle laster. L-elementet S200 har en bunnplate av EPS-kvalitet S200 og en overflate som består av 7–10 mm fiberbetong.

Se også L-element S300 med en bunnplate av EPS-kvalitet S300 som tåler høyere trykkbelastninger.

Artikkel informasjon

Last ned

Miljødatabaser

Produktet er registrert i følgende miljødatabaser: