Finja tilbyr et grønnere valg med klimapositive byggeprodukter

Publisert 19.08.2020

I dag lanseres et første trinn i Finjas satsning på klimapositiv bygging. Selskapet vil snart introdusere en ny grønn ECO-linje der Finja tilbyr klimapositive byggeprodukter til anneks, villaer, barnehager og andre bygg. Den grønne ECO-linjen innebærer at aktuelle produkter som lanseres over tid, har en redusert CO2-belastning og er klimapositive. Med dette får bevisste kunder mulighet til aktivt å gjøre et enda mer bærekraftig valg av byggemateriale.

Selskapets målsetting er med produktene i den grønne linjen å redusere CO2-belastningen med 50 % på 3 år. Dette innebærer i sin tur at et murt og pusset bygg kan oppføres med et halvert CO2-avtrykk med ECO-produktene som Finja tilbyr.

Holdbarhet og klima er strategiske prioriteringer for Finja. Selskapet arbeider kontinuerlig med å redusere sin miljøpåvirkning og dermed sitt klimaavtrykk. Som et ledd i det langsiktige miljøarbeidet har selskapet utviklet et veikart for å kunne tilby kundene klimapositive produkter.

Veiplanen består av tre trinn. Første trinn er en analyse av produktenes miljøpåvirkning, neste trinn er å utvikle tiltak for å redusere klimapåvirkningen. Det tredje trinnet i veiplanen er å klima kompensere for den delen der selskapets egne tiltak ikke er tilstrekkelige.

Finjas målsetting er å halvere sin klimapåvirkning på produkter i det klimapositive stenhuset i løpet av en treårsperiode. Ved først og fremst å redusere sitt eget CO2-avtrykk og dessuten klima kompensere kan Finja nå tilby kunder et grønnere valg av byggeprodukter takket være sin grønne ECO-linje.

Finja verner om en bærekraftig fremtid der fokus er på bestandige materialvalg med lang levetid og med så lav miljøpåvirkning som mulig. Til høsten lanserer selskapet de første produktene i den grønne ECO-linjen.

Klimapositive byggeprodukter