Klimapositive byggeprodukter

 • Holdbarhet og klima er strategiske prioriteringer for Finja. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere vår miljøpåvirkning og dermed vårt klimaavtrykk. Vi verner om en bærekraftig fremtid der fokus er på bestandig materialvalg med lang levetid og med så lav miljøpåvirkning som mulig. Som et ledd i det langsiktige miljøarbeidet har vi utviklet et veikart for å kunne tilby klimapositive produkter.

 • ECO-linje til villaer, barnehager og andre bygg


 • ECO-linje-460px-NO.jpg

 • Vi vil snart introdusere en ny grønn ECO-linje med klimapositive bygge produkter til anneks, villaer, barnehager og andre bygg.

  Den grønne ECO-linjen innebærer at aktuelle produkter som lanseres over tid, har en redusert CO2-belastning og er klimapositive.

 • Vår målsetting er med produktene i den grønne linjen å redusere CO2-belastningen med 50 % på 3 år.

  Dette innebærer i sin tur at et murt og pusset bygg kan oppføres med et halvert CO2-avtrykk med ECO-produktene som vi tilbyr.

   

 • Procent NO.png

 • Procent NO.png

 • Vår målsetting er med produktene i den grønne linjen å redusere CO2-belastningen med 50 % på 3 år.

  Dette innebærer i sin tur at et murt og pusset bygg kan oppføres med et halvert CO2-avtrykk med ECO-produktene som vi tilbyr.

 • Vårt veikart for klimapositive byggevarer


 • elskebetong-460.jpg

 • Bærekraft og klima er strategiske prioriteringer for oss i Finja. Vi jobber kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen og klimaavtrykket vårt. Vårt veikart inkluderer følgende trinn for å kunne tilby våre kunder klimapositive byggeprodukter::

  1. Analyse av produktenes miljøpåvirkning
  2. Utvikle tiltak for å redusere klimapåvirkningen
  3. Klimakompensere for den delen der selskapets egne tiltak ikke er tilstrekkelige.

   

 • Hva gjør vi allerede for å redusere vår egen klimapåvirkning


 • •    Grønn strøm - Egne vindturbiner som genererer 200% av det Finja konsernet bruker
  •    Lokal produksjon gir lokalproduserte produkter
  •    Økte miljøkrav til transportører og kortere transportavstander 
  •    Implementerte plastsekker for å øke holdbarheten til produktene med resirkulerbar emballasje
  •    Optimaliser mengden sement i produktene våre, og finne bedre alternativer, for eksempel flyveaske eller slagg 
  •    Minimerer svinn i alle våre prosesser
  •    Lokal gjenvinning av gjenværende restmateriale
  •    Investeringer i maskiner med lavt energiforbruk
  •    Utvikling av EPD-er for analyse og tiltak.

   

  Les mer om vårt miljøarbeid.


 • Mer informasjon


 • Hvis du har spørsmål om klimapositive byggevarer, kan du kontakte Veronica Jensen.