Pussmørtel KC 35/65

Grovpussing over bakken på underlag av murverk.