Byggkjemi

  • Ofte må selv det beste produkt tilsettes stoffer for å kunne gi et optimalt resultat. I Finja har vi et utprøvd og formålstjenlig sortiment av byggkjemiske varer som er utmerkede hjelpemidler ved for eksempel etterherding, overflateforsterkning og muring om vinteren.

Produkter

  • Byggkjemi


  • Antifrost er en frysepunktnedsettende tilsetning til bruk i både mørtel og betong, og er svært anvendelig da den påskynder herdingen og gjør at støpen tåler tidlig nedfrysing. Hos oss fås produktet i lettdosert flytende form i ulike forpakninger og størrelser. Et lignende produkt er Kuldebetongtilsetning, som også reduserer risikoen for frostskader i forbindelse med tidlig nedfrysing. Begge produktene kan brukes forebyggende for å unngå frostskader. Bruken fremmer, uten å erstatte, normale vintertiltak, som for eksempel isolering og oppvarming av blandevann og blokker/tegl.

    Hvis du skal fjerne kalk- og saltutfellinger, har vi et produkt som fungerer så vel innen- og utendørs på både puss, murverk og betong. Innendørs kan den dessuten brukes til rengjøring av klinker og sanitetsporselen. Den leveres i konsentrert form og spes ut til anbefalt blandingsforhold på arbeidsplassen.

    Sortimentet omfatter også produkter som reduserer så vel fuktgjennomslag som bindingstid og som gir høyt vedheft ved behov.

  • Betongtilsetning blandes