Bindemiddel

  • I Finja har vi produkter for alle tenkelige situasjoner innen murt og pusset bygging, men hvis du likevel skulle foretrekke å blande din egen mørtel, kan du se nærmere på vårt sortiment av bindemidler. Det er imidlertid ikke lett å få nøyaktig riktig konsistens på egen hånd, og det er ofte vanskelig å få til en smidig og behagelig mørtel å jobbe med.

  • Bindemiddel


  • Når det gjelder sement, har vi en rekke ulike typer av bindemidler med ulike egenskaper for ulike bruksområder. Til støping av for eksempel murer, søyler og trapper har vi en variant bindemiddel som blandes med ballast og vann til betong eller mørtel. Fordi enkelte støpinger krever en lavalkalisk sulfatresistent sement, tilbyr vi også dette, og hvis du trenger å blande en mur- eller pussmørtel, har vi en sement til dette også.

    Blant våre egenproduserte bindemidler har vi et produkt av brent murkalk og sement som primært egner seg i pussmørtel til svakere pussjikt og i murmørtel til ikke-bærende konstruksjoner over bakken. Til tradisjonell kalkmaling på underlag av kalkmørtel, hydraulisk kalkmørtel og svak KC-puss har vi enda et alternativ.

  • Bindemiddel på spade