Sementmørtel A

Pussing av utsatte konstruksjoner som f.eks. sokler og kalde murer. Murverk av ikke-absorberende materialer som glassbyggerstein og naturstein.

Artikkel informasjon