Lydblokk

Lettklinkerblokk som muliggjør rasjonell og enkel oppføring av lydklassifiserte vegger, f.eks. leilighetsskillevegger. Trykkholdfasthet og densitet er høyere enn på standard lettklinkerblokk.

ItemSalesItems