Grenseløs

Grenseløs er en fleksibel og lettmontert mur av blokker, søyler og murlokk i betong. Muren bygges stabilt og enkelt med hule blokk som er lette å håndtere. Blokkene er også utstyrt med not og fjær, som gir en stabil mur uten tradisjonell muring.

ItemSalesItems