Finja lanserer produkter som motvirker klimapåvirkningen av sementen den inneholder

Publisert 13.09.2022

Finja lanserer produkter som motvirker klimapåvirkningen av sementen den inneholder

I en unik satsing presenterer nå Finja at man har lykkes med å utvikle produkter som motvirker økende nivåer av karbondioksid i atmosfæren gjennom karbonlagring, i form av biokull, i produktene. Utviklingsarbeidet har pågått lenge for å få til oppskrifter som fungerer samtidig som den holder høy teknisk kvalitet. Resultatet er betongprodukter med minimal klimapåvirkning gjennom hele levetiden.

De første produktene lanseres i høst
Til høsten lanseres de første produktene på markedet. Produktene vil inngå i Finjas klimapositive ECO-linje. Takket være at produktene danner et karbonlager, tilsvarer det klimapåvirkningen av sementen den inneholder. I tillegg er produktene klimakompensert for å nå målet om klimanøytralitet. Vi kompenserer så med ytterligere 15 prosent CO2e i et biogassprosjekt i Brasil, som gjør at produktene går fra å være klimanøytrale til å være klimapositive.

Takket være nytenkning kan selskapet nå ta enda et stort steg i bærekraftssatsingen og tilby flere byggeprodukter med minst mulig klimapåvirkning. Denne typen produkter, som motvirker klimapåvirkningen av sementen i den, er noe nytt og unikt. Det sikrer at betong er et viktig og langsiktig bærekraftig byggemateriale.

Hva er en karbonlagring?
Et karbonlager skapes når man kapsler inn biokull og lagrer det langsiktig. Da hindres karbonatomene i å reagere med oksygen og dermed danne karbondioksid.

Arbeidet er gjort sammen med firmaet Biokolprodukter. Utviklingen er muliggjort med støtte fra innovasjonsprogrammet BioInnovation – et samarbeid mellom Vinnova, Energimyndigheten og Formas.

Finja lanserer produkter som motvirker klimapåvirkningen av sementen den inneholder
Finja lanserer produkter som motvirker klimapåvirkninge