Kampanje! 15% rabatt på vårt nye utvalg av hagestein. Gjelder til 10. oktober. 
Se våre nye produkter!

Klimapositive byggeprodukter

 • Bærekraft og klima er strategiske prioriteringer for Finja. Vi verner om en bærekraftig fremtid der fokus er på motstandsdyktige materialvalg med lang levetid og med så lav miljøpåvirkning som mulig. Som et ledd i det langsiktige miljøarbeidet har vi utviklet et veikart for å kunne tilby klimapositive produkter.

 • Klimapositiv - hva er det?


 • Et klimapositivt produkt betyr at det totale klimafotavtrykket er positivt. Ved å analysere og deretter minimere våre egne utslipp tar vi et første skritt for å redusere klimapåvirkningen. Målet vårt er å redusere CO2-belastningen med 50 prosent på tre år for inkluderte produkter i den klimapositive ECO-linjen.

  Så klimakompenserer vi produktene i vår ECO-linje for å nå målet om klimanøytralitet. Vi kompenserer deretter CO2e med ytterligere 15 prosent, noe som betyr at produktet går fra å være klimanøytralt til å være klimapositivt. Les mer om vår kompensasjon. I vårt bærekraftsarbeid følger vi den uavhengige standarden ISO 14021.

 •  

 • Produktserie med innebygget karbonvask for bærekraftig bygg


 • Murblock Bas ECO_fyrkantig 640x640_medsymbol.jpg

 • I en unik investering har vi utviklet en klimapositiv produktserie med innebygget karbonvask i form av biokull. Karbonvasken motvirker klimapåvirkningen av sementen som inngår og er aktiv i hele produktets levetid.

  Det betyr at produktene har minimal klimapåvirkning. Å velge å bygge med Murblokk Bas ECO, sammenlignet med Murblokk Bas, betyr for eksempel en reduksjon på cirka 56 prosent av GWP (Global Warming Potential).

  Produktene er også klimapositive og klimakompenserte på samme måte som våre andre ECO-produkter.

  Les mer om våre produkter med innebygd karbonvask og hvordan det fungerer her

 • Restprodukt i form av masovnsslagg


 • En viktig del av vårt bærekraftsarbeid er å redusere klimapåvirkningen fra produktene våre, og som en del av dette arbeidet bruker vi restprodukter i flere produksjonsprosesser. For eksempel erstattes deler av sementen med slagg fra masovnen, en restprodukt med sementlignende egenskaper som oppstår i forbindelse med stålproduksjon. Å bruke masovnsslagg betyr at betong kan produseres på en klimagassreduserende måte samtidig som de tekniske egenskapene opprettholdes.

 • Våre klimapositive produkter


 • Allerede i dag har vi fire klimapositive byggevarer på markedet. Felles for disse er at vi har evaluert, forbedret og utviklet produkter og emballasje for å redusere klimafotavtrykket.

  Bruk gjerne våre mengdeberegner som også beregner karbondioksidbesparelser når du velger et ECO-produkt sammenlignet med et tilsvarende produkt i vårt andre sortiment.

 • Innedørs Tørrbetong ECO 

  Innedørs Tørrbetong ECO, med masovnsslagg og knust fjell, er en karbonredusert og bindemiddeloptimalisert tørrmørtel for innendørs støping av for eksempel en trapp eller benk.

  Les mer på produktsiden

 •  

 • Puss & Murmørtel KC 50/50 ECO

  Puss & Murmørtel KC 50/50 ECO har innebygget karbonvask av biokull og er et produkt beregnet for grovpuss over bakken på underlag av mur og muring av ikke-bærende konstruksjoner.

  Les mer på produktsiden

 •  

 • Mur- & Pussmørtel KC 35/65 ECO

  Mur- & Pussmørtel KC 35/65 ECO er en kombinasjonsmørtel med lagret karbonvask i form av biokull beregnet for muring og grovpuss på fundament av mur over bakken.

  Les mer på produktsiden

 •  

 • Murblokk Bas ECO

  Murblokk Bas ECO har, takket være en innebygd karbonvask laget av biokull, cirka 56 prosent mindre klimapåvirkning sammenlignet med vanlig Murblokk Bas og brukes i murverk når du vil hjelpe til med å lagre karbonatomer og forhindre at karbondioksid slippes ut i atmosfæren.

  Les mer på produktsiden

 •  

 • Veggsparkel ECO

  Veggsparkel ECO er en karbondioksidredusert veggsparkel for innendørs bruk beregnet for fylling og justering på en rekke underlag og som underlag for fliser, tapet og maling.

  Les mer på produktsiden

 •  

 • ECO-linje til villaer, barnehager og andre bygg


 • Symbol – et klimapositiv produkt

 • Den grønne ECO-linjen innebærer at aktuelle produkter som lanseres over tid, har en redusert CO2-belastning og er klimapositive. Med dette får bevisste kunder mulighet til aktivt å gjøre et enda mer bærekraftig valg av byggemateriale.

  De første byggesteinene er nå lagt til det som i fremtiden kan bli et helt klimapositivt bygg. Vi tilbyr helt enkelt et grønnere valg for de som vil bygge for fremtiden.

 • Vårt veikart for klimapositive byggevarer


 • Vår målsetting er med produktene i den grønne linjen å redusere CO2-belastningen med 50 prosent på 3 år.

   

 • Procent NO.png

 • Vår målsetting er med produktene i den grønne linjen å redusere CO2-belastningen med 50 % på 3 år.

  Dette innebærer i sin tur at et murt og pusset bygg kan oppføres med et halvert CO2-avtrykk med ECO-produktene som vi tilbyr.

 • Elskebetong

 • Vårt veikart inkluderer følgende trinn for å kunne tilby våre kunder klimapositive byggeprodukter:

  1. Analyse av produktenes miljøpåvirkning
  2. Utvikle tiltak for å redusere klimapåvirkningen
  3. Klimakompensere for den delen der selskapets egne tiltak ikke er tilstrekkelige.

   

 • Hva gjør vi allerede for å redusere vår egen klimapåvirkning? 


  • Grønn strøm – egne vindturbiner som genererer 200 prosent av det Finja konsernet bruker
  • Lokal produksjon gir lokalproduserte produkter
  • Økte miljøkrav til transportører og kortere transportavstander 
  • Implementerer plastposer for å øke holdbarheten til produktene
  • Implementerer 100% resirkulerbar emballasje
  • Optimaliser bindemidler og miljøvennlige tilsetningsstoffer i produktene våre. 
  • Minimerer svinn i alle våre prosesser
  • Lokal gjenvinning av gjenværende restmateriale
  • Investeringer i maskiner med lavt energiforbruk
  • Utvikling av EPD-er for analyse og tiltak

 •  

  Les mer om vårt miljøarbeid.

 • Vi klimakompenserar


 • Klimakompensasjon

 • Vi jobber kontinuerlig med å redusere klimapåvirkningen gjennom en rekke forskjellige tiltak. Der disse tiltakene ikke er tilstrekkelig hele veien klimakompenserer* vi gjennom et prosjekt i Brasilien som omdanner biogass til elektrisitet og som er sertifisert i henhold til FNs CDM (Clean Development Mechanism). Prosjektet oppfyller også kriteriene for Gold Standard, som er en kvalitetsstandard støttet av flere miljøorganisasjoner. Tricorona er vår partner for det formidle investeringen i klimakompensasjonsprosjektet. I vårt bærekraftsarbeid følger vi den uavhengige standarden ISO 14021.

  Vi klimakompenserer produktene i vår ECO-linje for å nå målet om klimanøytralitet. Men vi blir ikke der. For å kunne tilby klimapositive byggeprodukter kompenserer vi ytterligere 15 prosent CO2e. Prosjektet bidrar til flere av FNs globale mål for bærekraftig utvikling; 3, 7 og 13.

  *Gjelder produktene som er inkludert i den i nye grønne ECO-linjen.

 • Mer informasjon


 • Hvis du har spørsmål om klimapositive byggevarer, kan du kontakte Veronica Jensen.