Klimapositive byggeprodukter

 • Bærekraft og klima er strategiske prioriteringer for Finja. Vi verner om en bærekraftig fremtid der fokus er på motstandsdyktige materialvalg med lang levetid og med så lav miljøpåvirkning som mulig. Som et ledd i det langsiktige miljøarbeidet har vi utviklet et veikart for å kunne tilby klimapositive produkter.

 • Klimapositiv - hva er det?


 • Et klimapositivt produkt betyr at det samlede klimaavtrykket er positivt. Ved å analysere og deretter minimere våre egne utslipp tar vi et første skritt for å redusere klimapåvirkningen vår. Finja Betongs mål er å redusere CO2-belastningen med 50 prosent på tre år for produkter som inngår i den klimapositive ECO-linjen.

  Deretter klimakompenserer vi* produktene i vår ECO-linje for å nå målet om klimanøytralitet. Deretter utligner vi CO2e med ytterligere 15 prosent, noe som gjør at produktet går fra å være klimanøytralt til å være klimapositivt. Les mer om vår kompensasjon. I vårt bærekraftsarbeid følger vi den uavhengige standarden ISO 14021.

 •  

 • Produktserie med innebygget karbonvask for bærekraftig bygg


 • Murblock Bas ECO_fyrkantig 640x640_medsymbol.jpg

 • I en unik investering har vi utviklet en klimapositiv produktserie med innebygget karbonvask i form av biokull. Karbonvasken motvirker klimapåvirkningen av sementen som inngår og er aktiv i hele produktets levetid.

  Det betyr at produktene har minimal klimapåvirkning. Å velge å bygge med Murblokk Bas ECO, sammenlignet med Murblokk Bas, betyr for eksempel en reduksjon på cirka 56 prosent av GWP (Global Warming Potential). Produktene er også klimapositive og klimakompenserte på samme måte som våre andre ECO-produkter.

  Les mer om våre produkter med innebygd karbonvask og hvordan det fungerer her

 • Restprodukt i form av masovnsslagg


 • En viktig del av Finjas bærekraftsarbeid er å redusere produktenes klimapåvirkning. Som en del av dette arbeidet brukes restprodukter i flere produksjonsprosesser. Eksempelvis erstattes sement i noen grad med masovnslagg, et restprodukt med sementlignende kvaliteter som oppstår i forbindelse med stålproduksjon. Bruk av masovnslagg gjør at betong kan produseres på en karbondioksidreduserende måte samtidig som dens tekniske egenskaper opprettholdes.

 • Våre klimapositive produkter


 • Vi har i dag flere klimapositive byggeprodukter i vårt sortiment, blant annet en serie med innebygget karbonvask i form av biokull. Felles for disse er at Finja Betong har evaluert, forbedret og utviklet produktene for å redusere klimaavtrykket.

  Bruk gjerne mengdeberegneren som også beregner karbondioksidbesparelser når du velger et ECO-produkt sammenlignet med et tilsvarende produkt i vårt andre sortiment.

 • Innedørs Tørrbetong ECO 

  Innedørs Tørrbetong ECO, med masovnsslagg og knust fjell, er en karbonredusert og bindemiddeloptimalisert tørrmørtel for innendørs støping av for eksempel en trapp eller benk.

  Les mer på produktsiden

 •  

 • Puss & Murmørtel KC 50/50 ECO

  Puss & Murmørtel KC 50/50 ECO har innebygget karbonvask av biokull og er et produkt beregnet for grovpuss over bakken på underlag av mur og muring av ikke-bærende konstruksjoner.

  Les mer på produktsiden

 •  

 • Mur- & Pussmørtel KC 35/65 ECO

  Mur- & Pussmørtel KC 35/65 ECO er en kombinasjonsmørtel med lagret karbonvask i form av biokull beregnet for muring og grovpuss på fundament av mur over bakken.

  Les mer på produktsiden

 •  

 • Murblokk Bas ECO

  Murblokk Bas ECO har, takket være en innebygd karbonvask laget av biokull, cirka 56 prosent mindre klimapåvirkning sammenlignet med vanlig Murblokk Bas og brukes i murverk når du vil hjelpe til med å lagre karbonatomer og forhindre at karbondioksid slippes ut i atmosfæren.

  Les mer på produktsiden

 •  

 • Veggsparkel ECO

  Veggsparkel ECO er en karbondioksidredusert veggsparkel for innendørs bruk beregnet for fylling og justering på en rekke underlag og som underlag for fliser, tapet og maling.

  Les mer på produktsiden

 •  

 • 310 F ECO Avretting

  310 F ECO Avretting er en klimapositiv, fiberforsterket og pumpbar avrettingsmasse for betongunderlag og andre stive mineralmaterialer, samt gulvspånplate..

  Les mer på produktsiden

 •  

 • ECO-linje til villaer, barnehager og andre bygg


 • Symbol – et klimapositiv produkt

 • Den grønne ECO-linjen innebærer at aktuelle produkter som lanseres over tid, har en redusert CO2-belastning og er klimapositive. Med dette får bevisste kunder mulighet til aktivt å gjøre et enda mer bærekraftig valg av byggemateriale.

  De første byggesteinene er nå lagt til det som i fremtiden kan bli et helt klimapositivt bygg. Vi tilbyr helt enkelt et grønnere valg for de som vil bygge for fremtiden.

 • Reisen mot klimapositive byggeprodukter


 • Veikartet ble satt i 2020 med mål om å bruke produktene i den grønne ECO-linjen for å redusere CO2-belastningen for et bygg med 50 prosent på 3 år.

   

 • Elskebetong

 • I 2023 er det åtte klimapositive byggeprodukter i sortimentet, hvorav tre produkter har innebygget karbonvask i form av biokull. Det respektive produktet har redusert sin karbondioksidpåvirkning med 17-75 prosent, og når du setter opp bygget i bærekraftreisen, reduseres GWP med 58 prosent sammenlignet med bruk av vanlige produkter.

 • Hva gjør vi allerede for å redusere vår egen klimapåvirkning? 


  • Grønn strøm – egne vindturbiner som genererer 200 prosent av det Finja konsernet bruker
  • Lokal produksjon gir lokalproduserte produkter
  • Økte miljøkrav til transportører og kortere transportavstander 
  • Implementerer plastposer for å øke holdbarheten til produktene
  • Implementerer 100% resirkulerbar emballasje
  • Optimaliser bindemidler og miljøvennlige tilsetningsstoffer i produktene våre. 
  • Minimerer svinn i alle våre prosesser
  • Lokal gjenvinning av gjenværende restmateriale
  • Investeringer i maskiner med lavt energiforbruk
  • Utvikling av EPD-er for analyse og tiltak

 •  

  Les mer om vårt miljøarbeid.

 • Så klimakompenserar vi


 • Klimakompensasjon

 • Finja jobber kontinuerlig med å redusere klimapåvirkningen vår og dette gjennom en rekke ulike tiltak. Der disse tiltakene ikke når hele veien, klimakompenseres produktenes potensielle klimapåvirkning* gjennom et prosjekt i Brasil som konverterer biogass til elektrisitet og er sertifisert i henhold til FNs CDM (Clean Development Mechanism). Prosjektet oppfyller også Gold Standard-kriteriene, som er en kvalitetsstandard støttet av flere miljøorganisasjoner. Atmoz Consulting er vår partner for å formidle investeringen i klimakompensasjonsprosjektet. I vårt bærekraftsarbeid følges den uavhengige standarden ISO 14021.

  Vi klimakompenserer produktene i ECO-linjen for å nå målet om klimanøytralitet. Men vi stopper ikke der. For å kunne tilby klimapositive byggevarer kompenseres det for ytterligere 15 prosent CO2e. Prosjektet bidrar til flere av FNs verdensmål for bærekraftig utvikling; 3, 7 og 13.

  * Klimakompensasjonen gjelder produktene som inngår i den klimapositive ECO-linjen. Det er den potensielle klimapåvirkningen, fra råvaren tas fra naturen til det ferdige produktet er klart til å leveres, som kompenseres. Modul A1-A3 (ISO14025:2010) og indikator GWP-total (EN 15804+A2). For livsløpsanalyser datert før 2022 benyttes indikatoren GWP (EN 15804+A1).

 • Mer informasjon


 • Hvis du har spørsmål om klimapositive byggevarer, kan du kontakte Veronica Jensen.