Klimapositive byggeprodukter

 • Bærekraft og klima er strategiske prioriteringer for Finja. Vi verner om en bærekraftig fremtid der fokus er på motstandsdyktige materialvalg med lang levetid og med så lav miljøpåvirkning som mulig. Som et ledd i det langsiktige miljøarbeidet har vi utviklet et veikart for å kunne tilby klimapositive produkter.

 • Klimapositiv - hva er det?


 • Et klimapositivt produkt betyr at det totale klimafotavtrykket er positivt. Ved å analysere og deretter minimere våre egne utslipp tar vi et første skritt for å redusere klimapåvirkningen. Målet vårt er å redusere CO2-belastningen med 50 prosent på tre år for inkluderte produkter i den klimapositive ECO-linjen.

  Så klimakompenserer vi produktene i vår ECO-linje for å nå målet om klimanøytralitet. Vi følger den uavhengige standarden ISO 14021. Vi kompenserer deretter CO2e med ytterligere 15 prosent, noe som betyr at produktet går fra å være klimanøytralt til å være klimapositivt. Les mer om vår kompensasjon.

 • Procent NO.png

 • Våre klimapositive produkter


 • Allerede i dag har vi to klimapositive byggevarer på markedet. Felles for disse er at vi har evaluert, forbedret og utviklet produkter og emballasje for å redusere klimafotavtrykket.

 • ECO-linje til villaer, barnehager og andre bygg


 • Klimapositiv puff 460x345.jpg

 • Den grønne ECO-linjen innebærer at aktuelle produkter som lanseres over tid, har en redusert CO2-belastning og er klimapositive. Med dette får bevisste kunder mulighet til aktivt å gjøre et enda mer bærekraftig valg av byggemateriale.

  De første byggesteinene er nå lagt til det som i fremtiden kan bli et helt klimapositivt bygg. Vi tilbyr helt enkelt et grønnere valg for de som vil bygge for fremtiden.

 • Vårt veikart for klimapositive byggevarer


 • Vår målsetting er med produktene i den grønne linjen å redusere CO2-belastningen med 50 prosent på 3 år.

   

 • Procent NO.png

 • Vår målsetting er med produktene i den grønne linjen å redusere CO2-belastningen med 50 % på 3 år.

  Dette innebærer i sin tur at et murt og pusset bygg kan oppføres med et halvert CO2-avtrykk med ECO-produktene som vi tilbyr.

 • elskebetong-460.jpg

 • Vårt veikart inkluderer følgende trinn for å kunne tilby våre kunder klimapositive byggeprodukter:

  1. Analyse av produktenes miljøpåvirkning
  2. Utvikle tiltak for å redusere klimapåvirkningen
  3. Klimakompensere for den delen der selskapets egne tiltak ikke er tilstrekkelige.

   

 • Hva gjør vi allerede for å redusere vår egen klimapåvirkning? 


  • Grønn strøm – egne vindturbiner som genererer 200 prosent av det Finja konsernet bruker
  • Lokal produksjon gir lokalproduserte produkter
  • Økte miljøkrav til transportører og kortere transportavstander 
  • Implementerer plastposer for å øke holdbarheten til produktene
  • Implementerer 100% resirkulerbar emballasje
  • Optimaliser bindemidler og miljøvennlige tilsetningsstoffer i produktene våre. 
  • Minimerer svinn i alle våre prosesser
  • Lokal gjenvinning av gjenværende restmateriale
  • Investeringer i maskiner med lavt energiforbruk
  • Utvikling av EPD-er for analyse og tiltak

 •  

  Les mer om vårt miljøarbeid.

 • Vi klimakompenserar


 • Klimatkompensera puff .jpg

 • Vi jobber kontinuerlig med å redusere klimapåvirkningen gjennom en rekke forskjellige tiltak. Der disse tiltakene ikke er tilstrekkelig hele veien klimakompenserer* vi gjennom et prosjekt som omdanner biogass til elektrisitet og som er sertifisert i henhold til FNs CDM (Clean Development Mechanism). Prosjektet oppfyller også kriteriene for Gold Standard, som er en kvalitetsstandard støttet av flere miljøorganisasjoner. Tricorona er vår partner for det formidle investeringen i klimakompensasjonsprosjektet.

  Vi klimakompenserer produktene i vår ECO-linje i henhold til den uavhengige standarden for klimanøytralitet, ISO 14021. Vi kompenserer deretter CO2e med ytterligere 15 prosent, noe som betyr at produktet går fra å være klimanøytralt til å være klimapositivt. Prosjektet bidrar til flere av FNs globale mål for bærekraftig utvikling.


  *Gjelder produktene som er inkludert i den i nye grønne ECO-linjen.

 • Mer informasjon


 • Hvis du har spørsmål om klimapositive byggevarer, kan du kontakte Veronica Jensen.