Bygg med Finjas ECO-produkter og bidra til reduserte karbondioksidutslipp

Publisert 09.05.2023

Bygg med Finjas ECO-produkter og bidra til reduserte karbondioksidutslipp

Et grønnere valg gjør en forskjell. For å synliggjøre forskjellen og inspirere til et mer bevisst valg av byggevarer, presenterer Finja nå et eksempel i form av en murstein og pusset komplementær bygning.

Konkret eksempel på bærekraft
I det nåværende eksemplet på 20 m2 er de tilsvarende vanlige produktene erstattet med Murblokk Bas ECO, Mur- & Pussmørtel KC 35/65 ECO, Puss & Murmørtel KC 50/50 ECO og Innedørs Tørrbetong ECO og resultatet er bemerkelsesverdig. Å bygge bygget med klimapositive byggeprodukter gir, ifølge selskapets beregninger, en reduksjon av Global Warming Potential, GWP, med hele 58 prosent*. Ved å velge grønt i dette tilfellet sparer man dermed omtrent 750 kg karbondioksidekvivalenter, eksklusive klimakompensasjon.

Det store antallet produkter som i dag utgjør Finjas ECO-linje gjør det mulig å oppføre en bygning med svært lav klimabelastning. Selskapet tilbyr nå både murblokker og flere karbondioksidreduserende tørrmørtel, men fortsetter selvsagt på sin grønne bane med flere klimafremmende tiltak i alle deler av virksomheten.

Beregn alt fra materialer til karbondioksidbesparelser
For enkelt kunne beregne hvor mye karbondioksid som spares gjennom et grønnere valg av byggematerialer, har selskapet utviklet et annet praktisk og brukervennlig verktøy. Karbondioksidberegner indikerer hvor mye CO2e som spares ved å velge det aktuelle produktet sammenlignet med tilsvarende variant i det vanlige sortimentet.

Ved hjelp av produktvelgere og mengdeberegner kan du raskt navigere deg gjennom Finjas brede sortiment og dermed få et inntrykk av hvor mye materiale som trengs til kommende prosjekter. Selskapet har også et AR-verktøy som gjør det mulig å plassere et objekt i dets virkelige miljø, noe som gjør det enklere når det kommer til planlegging av størrelse og dimensjon.

*Arbeidet er gjort sammen med firmaet Biokolprodukter. Utviklingen er muliggjort med støtte fra innovasjonsprogrammet BioInnovation – et samarbeid mellom Vinnova, Energimyndigheten og Formas.

Bygg med Finjas ECO-produkter og bidra til reduserte karbondioksidutslipp
Bygg med Finjas ECO-prod
Bygg med Finjas ECO-prod
Bygg med Finjas ECO-prod
Komplementere bygningen