Pusse innvendig

  • Pussing av innside av en yttervegg gjøres med enten stålnett eller glassfibernett. Innsiden av ytterveggen trenger sjelden å helnettes, men nettes bare rundt åpninger i samsvar med det arbeidsanvisningen foreskriver.

    Ved å behandle veggens overflate med filting, riving eller hvorfor ikke kvasting, kan den få nøyaktig den strukturen og det utseendet som ønskes.

    På sortimentsidene for pussmørtel finner du både instruksjoner og produktblad. I våre levende arbeidsinstrukser viser vi noen forskjellige måter å pusse innsiden av veggen på.

  • Garage – Putsa invändigt

  • Bygge hus – Pusse innvendig

  • Pussfarge, overflatepuss og edelpuss


  • Overflatepuss og fasademaling, også kalt pussfarge, er produkter for sluttbehandling av pussede fasader og overflater. Fasademaling males direkte på den eksisterende pussen og bevarer dens struktur og gir den et langvarig og beskyttende overflatesjikt. Overflatepuss er basert på samme bindemiddel som fasademaling, men med tilslag i forskjellige fraksjoner. Våre pussfarger finnes i en rekke pene farger.