Mure innervegger

 • Hvis du velger å mure også innerveggene i et bygg eller boligen, har dette mange fordeler. En innervegg murt med lettklinkerblokk gir ikke bare et brann- og fuktsikkert hjem, men gir dessuten god lydisolering mellom rom. Lettklinker avgir heller ingen helsepåvirkende emisjoner, noe som er bra ut fra et helseperspektiv.

  Den blokken som egner seg utmerket godt til nettopp innervegger i så vel boliger som andre bygg, er Murblokk Fordel som med sine hull gjør ting enklere ved installasjoner og rørlegging, og man slipper både fresing og utenpåliggende rør og ledninger.

  Våre øvrige blokker, f.eks. Murblokk Bas og Lydblokk, er også de tilpasset og beregnet på muring av innervegger. For den som leter etter en blokk som muliggjør rasjonell og enkel oppføring av lydklassifiserte vegger, f.eks. leilighetsskillende vegger, er vår Lydblokk et godt alternativ.

 • Murt og pusset


 • Et murt og pusset bygg har mange fordeler. Det er:

  • Fuktsikkert
  • Klimasmart
  • Lydisolert
  • Brannsikkert
  • Bærekraftig
  • Energigjerrig

  Les mer om fordelene her. 

  I våre levende arbeidsinstrukser i 3D viser vi trinn for trinn hvordan man murer og pusser boligen eller bygget, alt fra å støpe grunnlaget og mure veggene til å pusse veggene.

 • Murblokk Fordel ECO – mer enn en vanlig murblokk


 • Murblokk Fordel ECO er en klimapositiv blokk som er en del av den nye grønne ECO-linjen. Blokkene bidrar med hele 30% lavere CO2e-utslipp sammenlignet med tilsvarende massivblokker, noe som gjør den til et grønnere og mer klimasmart byggeprodukt. Blokken er lett å gripe, lett å kutte og hulrommene forenkler rør og el-installasjoner. Produktet har i og med sine gjennomgående hulrom også mange miljøfordeler. Blokkens hulrom betyr at mindre råstoff brukes i produksjonen. Dette bidrar igjen til blokkens lavere vekt, opptil 20% lavere, noe som er en fordel for transport og selvfølgelig også bedre fra et arbeidsmiljøsynspunkt.

Produkter

 • Dokument