Kampanje! 15% rabatt på murblokk, murmørtel og mørtelkasse. Se våre kampanjer!

Knust fjell/tilslag erstatter naturgrus – et banebrytende skifte

 • Som første tørrbruksprodusent i Norden har vi nådd et stort teknisk gjennombrudd som har muliggjort det omtalte skiftet fra naturgrus til knust fjell som tilslag. Omstillingen innebærer at vår volummessig største produksjon av våre storselgende produkter Grov- og Finbetong nå skjer med knust fjell. Bak skiftet ligger omfattende investeringer i utvikling av ny teknikk, nye oppskrifter og en helt ny fabrikk. Det samme gjelder for Innenhusbetong ECO, vår klimapositive produkt for støpearbeid innendørs.

  Det banebrytende skiftet, som gjennomføres uten påvirkning av produktenes kvalitet, funksjon eller prestasjon, er helt på linje med det sterke bærekraftsfokuset som har preget vårt arbeid de siste årene. Allerede i 2015 investerte vi i to egne vindkraftverk og i fjor lanserte vi den grønne ECO-linjen med klimapositive byggeprodukter, som alle har et klimaavtrykk som totalt sett er positivt.

 • Hør Finjas utviklingssjef Ulrika Nelfelt fortelle om utfordringen med å gå fra naturgrus til knust fjell i vår siste film. Bak skiftet ligger mange års utviklingsarbeid med innovativ produktutvikling og store investeringer. 
  Klikk på CC-knappen i videoen for å se filmens tekst på norsk.

 • Pressemeldinger


 • Innovativ teknikk


 • Det å finne et godt fungerende erstatningsmateriale til naturgrus har vært en stor teknisk utfordring, fremfor alt på grunn av den komplekse funksjonen som de små kornene har i betongsammenheng. Det har krevd flere år med internt utviklingsarbeid, nøye studier om hvordan produksjonen påvirkes av det aktuelle materialet, og ikke minst ny revolusjonerende teknikk.

  At vi har valgt å satse og investere drøyt 150 millioner kroner i prosjektet beror først og fremst på at det begynner å bli mangel på naturgrus i Sverige og at vi alle behøver å hjelpe til med å beskytte de grustak som fortsatt eksisterer. For å kunne gjennomføre dette skiftet i ennå større omfang har vi nå bygget nok et topp moderne fabrikkanlegg, hvilket også medfører en betydelig økning av produksjonskapasiteten.

 • Transportbånd med knust fjell

Produkter

 • Viktigheten av grustak


 • Naturgrus har lenge vært et av Sveriges viktigste råmaterial og det er optimalt som tilslag i betong. Samtidig er det en begrenset ressurs som tas fra grustak som ble til den gangen innlandsisen smeltet og naturlig rundet tilslaget. Grustakene har stor betydning for natur- og kulturlandskapet, samt for friluftslivet. De har også en ytterst viktig funksjon koblet til vårt grunnvann, og derfor bytter vi nå kurs mot en mer bærekraftig tørrbruksproduksjon.

 • Skog og vann ved den bølgende steinsjøen i Vedema
 • Bidrar til miljømål


 • Grustakene utgjør et viktig innslag i naturen, og de har fungert som naturlige vannledere. Deres dype daler fungerer utmerket som magasin for grunnvannet, og gjennom filtrering av overflatevann fungerer de også som renseanlegg for drikkevann. Med vår produksjonsomstilling medvirker vi nå til å oppnå regjeringens oppsatte miljømål Grunnvann med god kvalitet. Vi bidrar med andre ord til å sikre tilgangen til rent drikkevann også for kommende generasjoner, samtidig som vi verner det unike landskapsbildet.

  Les gjerne mer om alle våre bærekraftsinitiativ i vår bærekraftsrapport.

 • Symbol – Knust fjell
 • Filmer