• Lær deg å lage skulpturer i betong

    Et unikt og kreativt samarbeide mellom elever, lærere, betongkunstneren Jackie Persson og Finja har resultert i denne inspirerende instruktsjonsfilmen som på en lettfattelig måte viser hvor enkelt og moro det er å skape med betong.

    Motivet bak filmen er å øke kunnskapen og skape nysjerrighet rundt ett av våre vanligste byggematerialer mens hensikten er å ved hjelp av en tydelig steg for steg guide få flere til å kjenne seg trygge og motiverte for å forsøke.