Mur en hagemur av blokk

Bygg din egen personlige hagemur som harmonerer med huset. Ved å mure og pusse blir kvaliteten på muren høy og levetiden lang, samtidig som den krever minimalt med vedlikehold.

Å arbeide med murblokk innebærer store muligheter til fleksibel utforming, du velger selv om muren skal være frittstående eller fungere som støtte. Frittstående murer avgrenser, beskytter mot innsyn og demper støy mens støttemurer har som fremste oppgave å skape avgrensede nivåer av jordmasser.

Ved hjelp av murkrone og farge kan du skape en tiltalende mur som harmoniserer godt med nærliggende bygninger og øvrig miljø. Vakre avslutninger og åpninger i muren lages enkelt med pilarer og porter.

En murt og pusset hagemur kan også forenkle hverdagen. Belysning og strømuttak kan nemlig plasseres i muren, og kabler kan enkelt skjules under dekningen av murkronen og under pussen. Du kan også integrere postkassen i muren.

Verktøy for produktvalg og mengdeberegning.

DIY-beskrivelse

kr 14 233,75

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

stk
Behov: 100 stk.
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk.
stk.
stk.
Behov: 36 lm
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
lm

Verktøy - (Verktøy uten bilde leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.)

Harmonerende hagemur

Bygg din egen personlige hagemur som harmoniserer med huset. Ved å mure og pusse blir kvaliteten på muren høy og levetiden lang, samtidig som den krever minimalt med vedlikehold.
Å arbeide med murblokk innebærer store muligheter til fleksibel utforming, og du velger selv om muren skal være fritt-stående eller fungere som støtte. Frittstående murer avgrenser, beskytter mot innsyn og demper støy, mens støttemurer har som fremste oppgave å skape avgrensede nivåer av jordmasser.

Ved hjelp av murkrone og farge kan du skape en tiltalende mur som harmoniserer godt med nærliggende bygninger og øvrig miljø. Vakre av-slutninger og åpninger i muren lages enkelt med pilarer og grinder.

En murt og pusset hagemur kan også forenkle hverdagen. Belysning og strømuttak kan nemlig plasseres i muren, og kabler kan enkelt skjules under dekningen av murkronen og under pussen. Du kan også integrere postkassen i muren.

Et riktig valg!

Mengdeberegn ifølge materialspesifikasjonen nedenfor.

Dette trenger du til en frittstående mur 1,0 m höy og 5 m lang:

Murblokk Fordel 190 ECO mm (alternativt standard Murblokk), 42 stk.
Finja Fugearmering Bistål Fzv, 34 lm
Finja Murmørtel M5 , 125 kg
Finja Sementmørtel A, 44 kg/m² mur, 220 kg
Finja Pussnett 1000 mm 25M, 1 rull = 25 m², 10 m²
Finja Nettfeste Universal, 20 stk./m², 100 stk.

Dette trenger du til en frittstående mur - per meter:

Høyde 1,0 m
Murblokk Fordel ECO 190 mm (alternativt standard Murblokk), 8,3 stk./m²
Finja Fugearmering Bistål Fzv, 6,8 lm/lm mur
Finja Murmørtel M5 , 25 kg/m²
Finja Sementmørtel A, 32 kg/m² mur
Finja Pussnett VF 1000 mm 25M, 1 rull = 25 m²
Finja Nettfeste Universal, 10 stk./m²

Høyde 1,8 m
Murblokk Fordel ECO 250 mm (alternativt standard Murblokk), 8,3 stk./m²
Finja Fugearmering Bistål Fzv, 11,3 lm/lm mur
Finja Grovbetong B30, 45 kg/lm
Finja Murmørtel M5 , 30 kg/m²
Finja Sementmørtel A, 32 kg/m² mur
Finja Pussnett VF 1000 mm 25M, 1 rull = 25 m²
Finja Nettfeste Universal, 10 stk./m²

Høyde 2,4 m
Murblokk Fordel ECO 290 mm (alternativt standard Murblokk), 8,3 stk./m²
Finja Fugearmering Bistål Fzv, 13,7 lm/lm mur
Finja Grovbetong B30, 45 kg/lm
Finja Murmørtel M5 , 35 kg/m²
Finja U-blokk 350 x 190 x 295 mm, 3,4 stk./lm
Finja Sementmørtel A, 32 kg/m² mur
Finja Pussnett VF 1000 mm 25M, 1 rull = 25 m²
Finja Nettfeste Universal, 10 stk./m²

Klargjør grunnen

Fjern et jordlag som er ca. 700 mm bredere enn grunnsålen og har en dybde iht. valgt muralternativ. Vær nøye med å komme helt ned i sanden og få bort all matjord eller annet dårlig drenerende materiale. Rull ut fiberduk i gropen for å hindre at det vokser frem ugress. Duken kan med fordel plasseres med overlapping for å dekke grunnen, og ved bygging av støttemur dras den i prinsippet hele veien opp, til ca. 50 mm under bakkenivå.

Fyll på med godt drenerende materiale som pukk, minimum 150 mm, og pakk med platevibrator. Jevn av og kontroller med vater at grunnen er vannrett. Påse at ingen vannansamlinger kan dannes. Ved risiko for vanntrykk mot muren og/eller at jordarten er tett (for eksempel leire) er det hensiktsmessig å plassere en drenering på den aktuelle siden av muren.

Lav frittstående (opptil ca 1 m høye)

En lav mur, opp til 5 skift, krever ingen grunnsåle. Plasser første skift direkte på det godt avveide og pakkede grusunderlaget, minst 2 skift under bakken.

Mellomhøy frittstående (ca 1-1,8 m høye)

For en mellomhøy mur på 5–9 skift over bakken, bør murlaget forsterkes mot bakken. Kontroller med vater og dra av det godt pakkede grusunderlaget minst 450 mm under bakken. Bland Grovbetong B30 iht. anvisningene på forpakningen. Legg ut betongen i et ca. 50 mm tykt og 400 mm bredt lag og armer med to parallelle fugearmering Bistål Fzv. Forskyv armeringsskjøtene minst 500 mm og bank ned og vei av blokkene i første skift etter hvert som betongen legges ut. Bruk mørtel og form en kil, ca. 45°, for at eventuelt vann skal kunne renne av.

Høy frittstående

Hvis muren er høyere enn 9 skift over bakken, anbefales det å forankre grunnsålen. Kontroller med vater og dra av det godt pakkede grusunderlaget minst 600 mm under bakken. Legg ut U-blokk intil hverandre langs hele murens lengde. Armer med to langsgående fugearmering Bistål Fzv og forskyv armeringsskjøtene minst 500 mm. Bland Grovbetong B30 iht. anvisningene på forpakningen og fyll blokkene med betong. Dra av betongen langsmed blokkenes overside. Muringen kan deretter påbegynnes mens betongen fremdeles er våt, et par timer etter støpingen. Bruk mørtel og form en kil, ca. 45°, for at eventuelt vann skal kunne renne av.

Mur hagemuren

Sett opp hjørnestolper i bakken, like utenfor murendene, for å markere murens ytterkant. Lodd inn og vinkelavstiv stolpene. Mål ut og marker skiftenes overkant på stolpene og dra en snor mellom disse. Start i overkant på det første skiftet. Snoren flyttes deretter oppover til neste skift.

Bland Murmørtel M5 iht. anvisningene på forpakningen. Legg ut mørtelen med murskje på U-blokkene, hvis du har valgt denne grunnleggingsmetoden, og mur opp et skift Murblokk Fordel ECO. Fugetykkelsen skal være ca. 10 mm, og snoren flyttes etterpå til overkanten av neste skift.

Når frittstående murer bygges, kan stussfugefri strengmuring anvendes, noe som innebærer at blokkene plasseres tett mot hverandre uten mørtel i støtfugen. Dette er en rask, effektiv og enkel teknikk som passer de fleste murearbeider over jord. Blokkene mures i forband, noe som innebærer at de plasseres slik at stående skjøter havner omtrent midt over blokkene i underliggende skift. I eventuelle hjørner forskyves blokkene.

Armer det første skiftet av murblokka ved å plassere fugearmering parallelt i sporene. Fugearmering legges i hvert tredje skift og i det nest siste skiftet og bøyes til i eventuelle hjørner.

Fortsett til alle skift er murt. Se til at bruke vater under vejs for å få en rett vegg. Fjern mørtelsøl før det rekker å herde.

Bevegelsesfuger

Hvis en hagemur er lengre enn 10 m, bør den synlige delen over bakken deles av med vertikale bevegelsesfuger. Fugene reduserer risikoen for sprekkdannelse i forbindelse med temperaturvekslinger og materialkrympninger. Bevegelsesfugene plasseres så estetisk som mulig og tettes mot en bunnlist med egnet fugemasse. Under bakken forsterkes murverket lokalt ved bevegelsesfugen med et par ekstra fugearmeringer, ca. 2 m lange. Eventuell sprekkdannelse under bakken er akseptabelt.

Puss hagemuren

En kaldmur med stor værpåvirkning krever et slitesterkt pussesjikt. Påfør Sementmørtel A som grunnpuss i et sjikt på 3 mm. La herde under ettervanning i minst et døgn. Fest pussenett over hele overflaten på samtlige synlige sider. Den totale pusstykkelsen blir ca. 12 mm.

Dekk til slutt murkronen med takpanner, plate, betongplater eller lignende for å beskytte muren, hindre vanninntrengning og skape en stilfull avslutning.

Ferdigstill hagemuren

All motfylling skal bestå av drenerende materiale som pukk for alle murtyper.

Hva inspirerer deg?

Skap et avskjermet gjemmested for søppeldunken ved hjelp av muren. Du finner beskrivelse på finja.no under Tips og ideer for hage.

Ta gjerne et bilde og send til Finja på e-post info@finja.no, for å få verket publisert på hjemmesiden.

Visste du at...

De miljøvennlige murblokkene tåler både fukt, varme og kulde og er dessuten frostbestandige. De har også gode pussbærende egenskaper, og dersom du grunner og pusser med Sementmørtel A, får du en robust og slitesterk overflate i vakker rustikk karakter.

Husk...

Grus, fuktsperre, eventuell drenering og ytre detaljer som kommer av tomtens utseende og egenskaper, spesifiseres ikke her. Det samme gjelder for kronedekning, eventuell bunnlist og fugemasse ved behov for bevegelsesfuger.

Husk...

Ved hjelp av murkrone og farge kan du skape en tiltalende mur som harmoniserer godt med nærliggende bygninger og øvrig miljø. Vakre avslutninger og åpninger i muren lages enkelt med pilarer og grinder.