Reparasjonsmørtel og betongreparasjon

 • Mange ganger kan man faktisk reparere en skade, noe som innebærer oppbygging, utfylling og avretting av skader. Skal du f.eks reparere murpuss, reparere sprekker i betonggulv eller reparere betongtrapp? Her finner du mørtel til reparasjon av så vel puss og betong som murverk og lettbetong. Uansett om det dreier seg om en sprekk eller et hull, er valget av produkt i forbindelse med en reparasjon like viktig som selve utførelsen. Hos oss finner du også produkter for betongreparasjon som tåler tøffe miljøer, både innen- og utendørs.

 • Hvilket reparasjonsmørtel skal jeg velge?

  Reparasjon av puss

  Det sterkeste pussjiktet skal alltid påføres innerst, og det svakere sjiktet lenger ut. Det er altså svært viktig å finne ut hva det eksisterende underlaget består av. Slik kan du finne ut av det:

  • Er huset pusset før 1950, er det svært trolig en ren kalkpuss.
  • Hvis pussen ikke er en kalkpuss, er det trolig en kalksementpuss. Kalksementpussen har en hvitgrå farge, til forskjell fra kalkpuss som er nesten hvit.
  • En gammel kalkpuss er svært porøs og smuldrer lett opp mellom fingrene. En kalksementpuss inneholder sement og er dermed hardere.

  Enklere reparasjon av betong

  Mindre skader som støpeblærer, forskalingshull, forskalingsforskyvninger, osv. repareres lettest med Bemix Betongsparkel eller Finpuss. Knuste fliser og andre mindre skader repareres lettest med Byggsparkel Vegg eller Reparere Ute. Behandle med Bemix Korroheft på forhånd for optimalt vedheft.

  Reparere betong – store skader

  Større skader, f.eks reparasjon av betonggulv og reparasjon av store sprekker i betong, repareres enklest ved å forskale opp rundt skaden og støpe med f.eks. Reparasjonsbetong Anlegg Grov.
  Støp ut ca. 5 mm høyere (gjelder både vegg og gulv) enn den omgivende overflaten, slik at skaden blir helt utfylt. Riv av overflaten til riktig høyde før betongen har herdet. Behandle med Bemix Korroheft på forhånd for optimal vedheft.

  Reparasjon av murverk

  Dypere skader innendørs, f.eks. på tegl, lettklinker, lettbetong og betonghullstein, repareres enklest med Byggsparkel Vegg. Utendørs brukes Reparere Ute. En pusset vegg grunnes med Grunningsmørtel og bygges opp i pussjiktet med en kalksementmørtel, f.eks. Puss- & Murmørtel KC 50/50.

  Porebetong

  Ved all reparasjon på porebetong må produsentens anbefalinger følges. Som regel betyr det at det skal brukes en lavalkalisk mørtel. Finja leverer mørtel til reparasjon av ulike typer som tilfredsstiller dette kravet.

  Vanskeligere reparasjon av betong

  Ved reparasjon av betong i stall, garasje, murer, trapper, balkonger samt i miljøer som utsettes for salt og frost, kreves det produkter med høy ytelse. Finja har et komplett sortiment for betongreparasjon som tåler de tøffeste miljøene.

 • Reparere betong


 • Reparere betongtrapp – En støpt betongtrapp er for eksempel svært slitesterk, men hvis det skulle oppstå en sprekk, har vi en rekke ulike reparasjonsmørtler som egner seg til dette.

  Reparasjon av sprekker i betong – Sprukket betong øker faren for tidlige skader, da det kan trenge vann inn i konstruksjonen og påskynde nedbrytingen f.eks. som en følge av frostsprenging. Det er derfor viktig å oppdage skader i tide og sørge for å reparere dem.

  Mindre skader på betong, som utslåtte fliser, kan ofte fikses med et reparasjonsprodukt, mens større skader enklest kan repareres ved å forskale opp rundt skaden og støpe med en hensiktsmessig reparasjonsbetong. I begge tilfeller bør man forhåndsbehandle området for å oppnå optimalt vedheft.

 • Laga.jpg

 • Dokumenter