Sprengmørtel (Snigeldynamit)

Brukes til lydløs, støvfri og vibrasjonsfri sprenging av stein, berg og betong. Man unngår skader på objekter og bygninger i nærheten, som lett kan oppstå ved tradisjonell sprenging. Sprekktrykk > 80 MPa.

Artikkel informasjon