S3

Mørtel Bemix S3 Eksp Pumpbar 25kg
På lager
Mørtel Bemix S3 Eksp Pumpbar 25kg
Pumpar ekspandermørtel for understøpinger. Spesielt egnet for støping av ståloverflater som f.eks. påstøpinger og fundament. Fiberne holder den ferske massen sammen, som i kombinasjon med spesialutstyr forenkler undervannsstøping.

Artikkel informasjon

Last ned

Miljødatabaser

Produktet er registrert i følgende miljødatabaser: