Murmørtel M2,5 Kalksandst Hv 25kg

Fakta

Navn: Murmørtel M2,5 Kalksandst Hv 25kg
Art.nr: 5631105
Produktkategori: Mure
Pakninger: Småsekk
Nobb-nr: 46368605
Vekt pakning (kg): 25
Lengde pakning (mm): 400
Bredde pakning (mm): 300
Høyde pakning (mm): 120

Produktdata

Høykvalitativt pigmentert tørrmørtel av hvitsement og dolomitt 0-2 mm. Produktet er en hvit tørrmørtel som er spesielt tilpasset for muring og etterfuging av kalksandstein. Murmørtel B for kalksandstein kan også innfarges i visse farger etter ønske.

Arbeidsbeskrivelse

Blandes maskinelt, ca. 10 minutter i en planblander. Bruk ca. 4 liter rent rent vann per sekk (25 kg). Gir 16 liter mørtel.
Mursteinene skal være tørre. Kontroller sugingen til mursteinene, og jobb ikke med for våt mørtel. Hvis mørtelen har begynt å herde, må den kasseres. Mur alltid med fylte fuger.
Beskytt alltid overflaten mot regn. Under varme forhold må murverket beskyttes mot direkte sollys. Forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Når temperaturen kryper under 5 °C, må det tas vintertiltak, dvs. isolering, snøbeskyttelse og oppvarming av vann m.m. Ved muring kan det tilsettes antifrost, men det erstatter ikke vintertiltakene.

Last ned